NKK, raseklubber og oppdrettere saksøkt: Vi ønsker alle friske hunder

Vi er alle opptatt av at hunder skal være sunne og friske. NKK, raseklubber og oppdrettere har alle som et hovedmål å avle friske hunder, som kan leve lange og sunne liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet.

Vi i Norsk Kennel Klub opplever å ha god dialog med mange aktører, herunder Landbruks- og matdepartementet, Mattilsynet, Den Norske Veterinærforeningen og også Dyrebeskyttelsen Norge rundt temaet hundehelse og hundevelferd. 

NKK er oppmerksomme på at vi og Dyrebeskyttelsen - til tross for felles mål om sunne, friske hunder - har en noe ulik tilnærming til hvordan vi skal nå målet. Vi registrerer at Dyrebeskyttelsen Norge nå har valgt å ta denne uenigheten inn i rettsapparatet. 

Om søksmålet

Dyrebeskyttelsen Norge stevnet 23. november 2020 Norsk Kennel Klub, Norsk Cavalierklubb, Norsk Bulldog Klubb og seks oppdrettere til Oslo Tingrett med påstand om at det er i strid med dyrevelferdsloven § 25 første og annet ledd å avle hunderasene engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel.

NKK understreker at de saksøkte oppdretterne, i følge Dyrebeskyttelsen Norge, er valgt ut på bakgrunn av at de har/har hatt sentrale verv i raseklubben, og samtidig driver aktivt oppdrett av en viss størrelse. 
Det er ifølge Dyrebeskyttelsen Norge ikke gjort en vurdering av de saksøkte partenes kennel og/eller avlsarbeid, søksmålet er begrunnet i avl på rasen som sådann.

De saksøkte oppdretterne er:
Inger Pettersen, Kennel Gostuen
Liv-Anne Klubben, Kennel Jørsi
Christel Hagen, Kennel Cavalierhagen
Lena Haugland, Kennel Kalagera
Liss Bodil Olsen, Kennel Zendream
Jorunn Rosander, Kennel Jofro-BullAdvokat Geir Lippestad representerer alle de saksøkte partene

NKK, raseklubbene og oppdretterne er stevnet i en samlet stevning, og alle parter har valgt å bli representert av advokat Geir Lippestad i saken. Advokatfirmaet Lippestad AS har spesialisert seg på juridisk bistand til organisasjon og foreningslivet i Norge. NKK og Advokatfirmaet Lippestad har allerede et etablert samarbeid.  

Tidslinje for søksmålet

November 2020

Dyrebeskyttelsen Norge stevnet NKK, raseklubber og oppdrettere til Oslo Tingrett 23. november 2020. Tilsvarsfrist var satt til 14. desember 2020.

NKK, raseklubber og oppdrettere søkte om utsatt frist for tislvaret. Vi trenger noe mer tid for å gi et godt svar, slik saken fortjener.

Ny tilsvarfrist ble satt til 18. januar 2021.

Januar 2021

Tilsvar fra NKK, raseklubber og oppdrettere ble sendt til Oslo Tingrett. Frist for å svare på våre anførsler er satt til 8. februar 2020.

 

Av respekt for domstolen og den rettslige prosessen Dyrebeskyttelsen nå har valgt, kommer ikke Norsk Kennel Klub, raseklubbene og oppdretterne til å delta i debatter eller kommentere søksmålet og dets innhold i mediene. 

 

Kontaktinformasjon

Advokatfirmaet Lippestad
Geir Lippestad
Advokat/partner
geir@advokatlippestad.no

Norsk Kennel Klub
Cecilie Holgersen
Avdelingsleder kommunikasjon
cecilie@nkk.no
 

 

Våre samarbeidspartnere: