NKK ønsker nye avlsverktøy velkommen

Bilde av prosjektgruppen - NKK, Aninova, Kong Arthur
Prosjektgruppen som jobber med kartlegge behovet for mer tilgjengelige avlsverktøy for hund. Fra venstre: Bjørn Flengsrud Oustad, Cecilie Holgersen, Marte Wetten, samt NKKs hovedstyreleder Tom Øystein Martinsen som ikke er en del av prosjektgruppen.

Norsk Kennel Klub jobber kontinuerlig for å sikre utvikling i avlsarbeidet. Nå tas et nytt steg for å tilby bedre avlsverktøy. Målet er å gi oppdretterne enda bedre forutsetninger for å ta gode valg i avlsarbeidet.

Publisert:
 

– NKK skal bidra til stadig bedre hundevelferd. For å få til det må vi være framme i skoa og utvikle de nødvendige verktøyene raseklubbene og oppdretterne trenger for å lykkes med sitt avlsarbeid, sier Tom Øystein Martinsen, hovedstyreleder i NKK.

For å utvikle og tilgjengeliggjøre disse avlsverktøyene har NKKs Hovedstyre tegnet en intensjonsavtale, der det skal vurderes om verktøyene best kan leveres gjennom å etablere et nytt selskap i fellesskap mellom NKK, Aninova, og Kong Arthur (se faktaboks nederst i saken). Det er satt ned en prosjektgruppe, som vil kartlegge behovet blant klubber og oppdrettere, mulig organisering av arbeidet, og finansiering av løsningene.
 

Tilgjengeliggjøre informasjon
Det handler i stor grad om å bruke data som allerede ligger i NKKs system, men å gjøre dataene mer lesbare og anvendelig for brukerne. I tillegg vil det sees på muligheter for å utarbeide nye og bedre avlsverktøy enn de som finnes i dag.

HD-eksempel
Gjennom å samle og tilgjengeliggjøre data, blir det enklere å holde oversikt over populasjonen på mange ulike områder.

– Vi vet at oppdretterne og raseklubbene etterspør mer kunnskapsbaserte verktøy. NKK ønsker å dekke det behovet og den etterspørselen. Det er derfor NKKs Hovedstyre nå har vedtatt å satse på dette arbeidet, sier Martinsen.

Det er NKK som har prosjektleder og som skal drive arbeidet fremover. Prosjektet er foreløpig i en tidlig fase, men det er gjennomført en rekke workshoper blant ulike raseklubber for å kartlegge behov og ønsker. Prosjektgruppen opplyser at de har fått mange positive tilbakemeldinger og gode innspill når de har demonstrert hvordan løsningen kan se ut.

– Dette skal være et NKK-produkt, og alt av utviklede tekniske løsninger skal være NKK-verktøy. Løsningen vil bli et verktøy for raseklubber, oppdrettere, Norsk Kennel Klub sentralt og på sikt muligens andre nasjonale kennelklubber, konstaterer prosjektleder Cecilie Holgersen.

Aninova-jakteksempel
Gjennom tydelig og god fremstilling av for eksempel jaktresultater, blir det enklere å finne frem til passende avlsdyr.
 

Fortsatt avhengig av gode oppdrettere
NKK ønsker at det skal bli enklest mulig å velge ut riktige hunder i avl, men de nye verktøyene vil ikke kunne erstatte oppdretternes egen kunnskap og erfaring.

– Vi skal på ingen måte bestemme hvilke hunder som skal brukes i avl. Dette handler om å bruke data som allerede finnes, men å presentere disse på en oversiktlig måte som gjør informasjonen anvendelig på en helt annen måte enn tidligere, sier daglig leder i Aninova Marte Wetten, som tar med seg sin lange erfaring med utvikling av avlsverktøy i husdyrnæringen inn i prosjektgruppen.

Innavl-eksempel
Et eksempel på hvordan gjennomsnittlig innavlsgrad kan synliggjøres i en ny løsning.

I dag kan det være vanskelig for en oppdretter å ha full oversikt over populasjonen og tilgjengelige avlsdyr. Denne oversikten er ifølge prosjektgruppa en av de store fordelene med det nye verktøyet.

– I dette nye avlsverktøyet vil man som oppdretter kunne gå inn å huke av på de egenskapene som er viktig for dem, og dermed få opp aktuelle hunder med disse egenskapene. Det er rett og slett en faktabasert seleksjonsmulighet, hvor man kan finne aktuelle hunder for avl som man ellers kanskje ikke ville tenkt på, sier Wetten.
 

Håper på ytterligere utvidelse
En annen stor fordel med et nytt verktøy er å gjøre NKK og rasehundavlen enda mer åpen og tilgjengelig.

– Denne typen verktøy vil kunne bidra til enda mer av det NKK har som sin visjon, at vi skal være åpne og at hvem som helst skal finne den informasjonen de søker. Vi ser blant annet for oss at man skal kunne søke på populasjonsnivå uten å være medlem i NKK, sier Holgersen

I tillegg er målet på sikt å få med enda flere aktører, for å styrke verktøyet ytterligere.

– Et ønske er at vi etter hvert får med oss andre lands kennelklubber og raseklubber. Et større datagrunnlag betyr at man kan få mer å sammenlikne med, og dermed få sikrere og bedre informasjon, sier Bjørn Oustad i Kong Arthur, som er med for å utvikle de tekniske løsningene.

Han sier videre at det også er en målsetning å kunne bruke helseinformasjon som finnes hos landets veterinærer inn i avlsarbeidet.

– Per i dag finnes det mye helseinformasjon som oppdretterne ikke får dratt nytte av. Det er noe vi håper å få endret på, sier Oustad.

Kort oppsummert handler det om å styrke hundevelferden ytterligere. Det er disse verktøyene NKK nå ønsker å tilby i enda større grad enn tidligere.

– Målet er funksjonelt sunne hunder, som kan leve et langt og sunt liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet, det mener vi at denne nye løsningen vil kunne bidra til på en svært god måte, konkluderer Martinsen.
 

Fakta om:

Kong Arthur:

  • Selskap som leverer konsulenttjenester innen forretningsutvikling, design og teknologi.
  • I forretningsutvikling vektlegges teknologi som en viktig driver og inngår alltid i arbeidet ved videreutvikling av bedriftens forretningsmodell.   
  • Kong Arthur leverer produkter innen bransjene telekom og høyere utdanning samt ulike tjenester innen et stort spekter av næringer.
  • Selskapet er etablert i Innlandet og har i dag 28 medarbeidere fordelt på Gjøvik, Lillehammer og Brumunddal.
  • Daglig leder er Bjørn Flengsrud Oustad.

Aninova:

  • Selskap som jobber med å utvikle verktøy for avl, både til hund og produksjonsdyr.
  • Selskapet er et utspring fra avlsmiljøet på Hamar, og deler lokaler med flere avlsorganisasjoner.
  • Aninova har kjørt flere prosjekter på hund, blant annet med NKK, Norske Elghundklubbers Forbund og Norske Dachshundklubbers Forbund.
  • Daglig leder er Marte Wetten.
 

Våre samarbeidspartnere: