NKK og FCI – Veien videre

Publisert:
 

Representantskapsmøtet(RS) 2014 gav NKKs hovedstyre i oppdrag å utrede fordeler og ulemper med medlemskap i FCI. En av hovedmålsettingene med denne utredningen er å se nærmere på hvordan NKK kan utøve sine demokratiske rettigheter som medlem. NKKs forhold til FCI blir et viktig tema på årets RS. NKKs hovedstyre har derfor nå vedtatt å offentliggjøre omfattende dokumentasjon i forbindelse med behandlingen av saken.  

NKKs forhold til FCI er noe som berører og engasjerer våre medlemmer, og ble hyppig diskutert i fjor i forbindelse med FCIs tildeling av World Dog Show 2019 til Kina. Enkelte har også sett etableringen av nordiske utstillinger i sammenheng med NKKs forhold til FCI, og NKKs Hovedstyre er derfor opptatt av å understreke at hensikten er å forbli en del av FCI.

- NKK har sagt, og det står vi fortsatt fast ved, at vårt ønske er å være med å utvikle organisasjonen FCI gjennom aktivt bidrag som medlem. Hovedstyret følger utviklingen i FCI med spenning og forventning, sier lederen av NKKs hovedstyre Tom Øystein Martinsen.

Viktig fullmakt  

I vedtaket fra RS 2015 heter det at «NKKs erfaring med og evaluering av FCI skal gi grunnlag for Hovedstyrets behandling og oppfølging av NKKs medlemskap i FCI. Hovedstyret gis fullmakt til å endre NKKs medlemskap i FCI, alternativt å begjære uttreden.»

Til Representantskapsmøtet 2016 har det kommet inn forslag om å trekke tilbake Hovedstyrets fullmakt til eventuelt å endre NKKs medlemskap i FCI. Forslaget kommer fra NKK region Oslo og Akershus, Norsk Schnauzer og Bouvier klubb og Norsk Mops klubb. NKKs Hovedstyre er derimot klare på at det er viktig å beholde denne fullmakten.

- Hovedstyret understreker igjen at vi ikke har til hensikt å melde NKK ut av FCI. Tvert om ser Hovedstyret det som viktig å kunne fortsette å påvirke til en positiv utvikling av FCI og det gjør vi best ved å være på innsiden.

Hovedstyret er imidlertid av den oppfatning at det fortsatt er viktig å kunne handle i takt med de øvrige nordiske land. Av den grunn er det viktig at Hovedstyret fortsatt beholder den fullmakt Representantskapsmøtet tildelte i fjor. Hovedstyret vil argumentere for dette i Representantskapsmøtet 5. og 6. november 2016.

Omfattende og viktig notat

Hovedstyret besluttet tidligere denne måneden å publisere notatet som ble behandlet i fjor høst, og som lå til grunn for Representantskapsmøtets beslutning om å gi Hovedstyre fullmakt til å endre NKKs FCI-medlemskap. Dokumentet inneholder også en oversikt over hva som har skjedd i saken siden Representantskapsmøtet i fjor. Alle NKKs medlemmer oppfordres til å lese dokumentet.

 - Notatet er omfattende. Det forklarer hendelsesforløpet i Kina-saken, og gir grunnlaget for en evaluering av vårt medlemskap. Det belyser også hvorfor det er så viktig at Hovedstyret beholder den fullmakt som Representantskapet tildelte i 2015. NKK har satt i gang en prosess som kan medføre økt fokus på hundevelferd i FCI. I tillegg har vi sammen gjennom våre handlinger satt fokus og fart i arbeidet for hunders velferd i Kina, sier Tom Øystein Martinsen.

Notatet kan leses i sin helhet under "dokumenter" på denne siden.  Vi gjør oppmerksom på at innholdsfortegnelse og noter er klikkbare grunnet notatets størrelse. 

 

Våre samarbeidspartnere: