NKK møtt med ultimatum

Publisert:
 

NKK har i dag mottatt vedlagte brev fra FCI. Brevet omtaler møtet som tok sted i FCIs hovedkvarter forrige uke, som NKK takket nei til å delta på.

I brevet gjentas det at FCI anser NKKs engasjement i Kina-saken som i direkte konflikt med FCIs statutter, og at dette kan medføre sanksjoner. NKK gis en frist til 1. oktober med å komme med en redegjørelse for vårt videre engasjement i saken, og forholdet til FCI

NKK har i dag oversendt vedlagte svar til FCI. I brevet bekrefter NKK at vi vil behandle saken innen fristen 1. oktober.

Etterspør protokoll

- NKK etterspør i denne forbindelse protokollen fra møtet i Brussel forrige uke, samt behandling av vår klage angående utilbørlig oppførsel av General Committee sine medlemmer. Som det fremgår av brevet forventer også NKK at de medlemmene av FCIs General Committee som tidligere har fremsatt sine personlige meninger om NKKs engasjement i saken som inhabile, i tråd med forvaltningslovverk og god demokratisk praksis, sier NKKs administrerende direktør Trine Hage.

 

Våre samarbeidspartnere: