NKK i innspillsmøte til gjennomgang av hundeloven

innspillsmøte hundeloven
Avdelingsdirektør i LMD Kristin Nummedal, og assisterende direktør i NKK, Marianne Ono Njøten

Norsk Kennel Klub var 20. november 2019 i møte hos Landbruks- og matdepartementet (LMD) for å komme med innspill i forbindelse med gjennomgangen av hundeloven. Det var et åpent møte hvor blant annet NKK holdt innlegg om det vi mener er de største utfordringene knyttet til hundeloven og forvaltningen av denne.

Publisert:
 

Selv om dette var et åpent innspillsmøte var NKK en av organisasjonene som var spesielt invitert. NKK kommer også til å sende inn skriftlige innspill hvor vi vil ha muligheten til å utdype våre synspunkter ytterligere. Fristen for skriftlige innspill til departementet er satt til 20. desember, og NKKs innspill vil offentliggjøres på våre nettsider.

Ikke bestemt om loven skal endres

LMD gjorde oppmerksom på at dette ikke var en høring av lovendring. Det er fremdeles ikke avgjort om loven skal endres. Dersom departementet finner at det er behov for lovendring, vil denne bli hørt på vanlig måte på et senere tidspunkt.

Innspillene LMD får inn i denne runden vil være med på å avgjøre om det er behov for å lage en ny hundelov, eller om det vil være nok å sørge for at selve håndhevingen av lovverket endres/bedres.

NKK tilbyr vår fagkompetanse, erfaring og nettverk

NKK tilbød igjen vår kompetanse til LMD, hvis de skulle finne det hensiktsmessig å bruke NKK som en støttespiller i det kommende arbeidet.

NKK er den organisasjonen i Norge som har mest kompetanse på hund generelt, og vi vil raskt og effektivt kunne gi innspill rundt konsekvenser for hund, hundeeier og samfunnet av ulike forslag til endringer i hundeloven.

NKK var i et eget møte med den politiske ledelsen i LMD angående hundeloven i april 2019. Du kan lese mer om det møtet her.

 

Våre samarbeidspartnere: