NKK Harstad avlyst

Koronapandemien medfører at NKK Harstad 2020 avlyses
Foto: iStock

NKK Harstad skulle iht terminlisten avholdes 3. – 4. oktober 2020. NKKs Særkomite for utstilling vedtok 21. juli å avlyse utstillingen.

 

NKKs særkomite for utstilling vedtok i møte 13, 21 juli 2020 følgende:

NKKs Særkomite for utstilling vedtok å avlyse NKK Harstad 2020.
Med smittevernrestriksjoner og de tilpasninger som er nødvendig er det svært krevende å arrangere mange utstillinger i løpet av sommeren og høsten. Blant annet blir det svært høyt trykk på dommere og andre frivillige, samtidig som NKK har redusert bemanning grunnet permitteringer.

Særkomiteen mener det er mer hensiktsmessig med litt lenger opphold mellom utstillingene og ønsker å prioritere å få avholdt en to-dagers utstilling som erstatning for NKK Lillestrøm jf. NSU vedtak 50/2020.

 

 

Våre samarbeidspartnere: