NKK har fått ny postadresse

I forbindelse med flyttingen til nye lokaler opplever vi at det fortsatt sendes post til vår gamle adresse på Bryn.

 

Post som sendes til vår gamle adresse blir videresendt, men da må det påberegnes opptil 3 uker ekstra forsendelsestid. Dette påvirker også saksbehandlingstiden til NKK.

Vi gjør oppmerksom på at all post må sendes til:

Norsk Kennel Klub
Postboks 52 Holmlia
1201 Oslo

 

Våre samarbeidspartnere: