NKK flytter

NKKs administrasjon har nå kommet seg inn i nye lokaler på Holmlia i Oslo, men fortsatt gjenstår en del utpakking. Saksbehandlingstidene kan derfor bli forlenget i mai.

 

Vi oppfordrer alle til å være ekstra tidlig ute med å levere inn oppdrag til oss i denne perioden.

Norsk Kennel Klubs administrasjon har holdt til i lokalene på Bryn siden 1985, og vi gleder oss nå til å komme inn i lysere og mer moderne lokaler på Holmlia i Oslo.

Alle som har flyttet etter å ha bodd over 30 år på samme sted, vet at det er MYE jobb. Vi har ryddet, sortert og pakket siden tidlig høst 2017, men det er likevel et krafttak som skal gjøres av alle medarbeiderne nå som den faktiske flyttingen skjer.

Mer om NKKs nye lokaler

Lokalene ligger i Nordåsveien 5 på Holmlia, og oppfyller NKKs behov både med tanke på fasiliteter, men også prismessig.

Bygget dekker behovene NKKs administrasjon har for å gjøre sitt arbeid på en effektiv og god måte. Det har vært viktig for NKK å sørge for at de nye lokalene har en god standard for å sikre et godt arbeidsmiljø, men prishensyn har også vært viktig, noe som har hatt mye å si for lokalenes beliggenhet.

Beliggenhet

Holmlia ligger sørøst i Oslo kommune i bydelen Søndre Nordstrand, rett ved grensen til Akershus. Fra Holmlia til Oslo sentrum er det omtrent én mil. Holmlia er blant Oslos største drabantbyer, noe som gjør at det er god tilgang til offentlig transport, med både tog og buss. NKKs nye lokaler har i tillegg gode parkeringsmuligheter for både besøkende og ansatte.

 

Våre samarbeidspartnere: