NKK deltar ikke på FCIs General Assembly i Kina

Skjermdump www.wds2019.cn
Skjermdump fra www.wds2019.cn

NKK har fra det ble kjent at World Dog Show (WDS) 2019 skulle avholdes i Kina, vært svært kritiske til valg av vertsland, og forsøkt å få FCI til å flytte arrangementet. Grunnen er at NKK tar stor avstand fra mishandlingen av hunder som foregår i Kina, med den årlige Yulin dog meat eating festivalen som et eksempel.

 

NKK deltar ikke på FCIs General Assembly

WDS arrangeres i Shanghai i Kina fra 30. april til 3. mai. Samtidig med WDS arrangeres også FCIs General Assembly. Her samles representanter fra de ulike landenes kennelklubber til møte i FCI, som organiserer en rekke nasjonale kennelklubber rundt om i verden. NKK kommer ikke til å delta på møtet som avholdes i forbindelse med WDS i Kina. I siste utgave av Hundesport uttalte NKKs Hovedstyreleder, Jan Helge Nordby, følgende om saken:

– Norsk Kennel Klub kommer ikke til å delta på FCI General Assembly i Kina 2019. I lys av vårt sterke engasjement i den såkalte «Kinasaken», vil det etter Hovedstyrets syn, gi et feil signal å delta denne gangen. Vi vil allikevel sørge for at våre standpunkter blir fremmet ved å gi våre stemmefullmakter til utsendingene fra den svenske kennelklubben. La oss håpe vårt sterke engasjement har satt varige spor. Alle organisasjoner har behov for næring til utvikling og modernisering. Vi ønsker FCI lykke til i det videre moderniseringsarbeidet.

NKKs arbeid for å få flyttet WDS

Sommeren 2015 satte NKK søkelyset på behandling av hunder i Kina. Bakgrunnen var at Kina var tildelt WDS 2019. I etterkant gikk bilder fra Yulin-festivalen i Kina verden rundt, hvor hunder ble holdt under ekstremt dårlige forhold, og avlivet på brutalt vis. NKK satt saken på agendaen, og fikk i løpet av sensommeren støtte fra SKK og FKK og etter hvert også fra andre FCI-land.

Det ble en hard kamp mot FCI, og NKK ble truet med sanksjoner og utestengelse. NKK fikk til tross for sin iherdige innsats, dessverre ikke FCI til å flytte WDS 2019 til et annet land. NKKs engasjement i Kinasaken fikk internasjonal oppmerksomhet både fra pressen og fra mennesker verden over. Vi fikk satt diskusjonen rundt hundevelferd på agendaen i mange lands kennelklubber og i FCI, som førte til viktige endringer i organisasjonen.

Nye lover i FCI

NKKs engasjement førte blant annet til at det på et ekstraordinært Gerneral Assembly i Brussel 2018 ble vedtatt nye statutter og «standing orders» i FCI. Hovedfokuset i de nye lovene er hundevelferd, strukturelle endringer, modernisering og økt åpenhet. Dette var et historisk viktig steg i riktig retning, og et godt grunnlag å bygge videre på i årene som kommer.

Mange lands kennelklubber har engasjert seg for å få til disse endringene, men det var NKKs motstand mot Kina som vertsnasjon for WDS 2019 som startet det hele.

 

Våre samarbeidspartnere: