NKK Bø og NKK Kristiansand avlyses

NKK Bø Avlyst

NKKs særkomite for utstilling (NSU) har med bakgrunn i myndighetenes korona-restriksjoner sett seg nødt til å avlyse NKK Bø og NKK Kristiansand. Arrangementene lar seg dessverre ikke gjennomføre med restriksjonene gitt av regjeringen.

 

Refundering av påmeldingsavgift

Avlysningen medfører at alle deltakere får tilbakebetalt hele påmeldingsavgiften. Tilbakebetalingen skjer automatisk, og man trenger ikke kontakte NKK i den forbindelse.

Bakgrunn for avlysning

Det er med bakgrunn i regjeringens videreføring av smitteverntiltak presentert på pressekonferanse 18.01.2021 at NSU har tatt valget om å avlyse NKK Bø og NKK Kristiansand. Arrangementene skulle vært avholdt henholdsvis 20. - 21. februar og 20. - 21. mars 2021.

Regjeringen opplyste på pressekonferansen at de i all hovedsak viderefører de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge. Tiltakene varer fra 20. januar og så lenge det er behov for dem, men det ble signalisert at enkelte av restriksjonene vil kunne vare i lang tid.

I tiltakene som er gitt uttaler regjeringen at arrangementer bør utsettes eller avlyses. I tillegg innebærer rådene at man må unngå reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig. De strenge reiserestriksjonene gir også store utfordringer for Utstillingskomiteen med å finne dommere til NKK utstillingene gjennom året, når utenlandske dommere inntil videre ikke kan komme til Norge for å dømme.

Oversikt over de nasjonale tiltakene kan leses i sin helhet her.

 

Våre samarbeidspartnere: