NKK Bø og NKK Kristiansand avlyses

NKK Bø Avlyst

NKKs særkomite for utstilling (NSU) har med bakgrunn i myndighetenes korona-restriksjoner sett seg nødt til å avlyse NKK Bø og NKK Kristiansand. Arrangementene lar seg dessverre ikke gjennomføre med restriksjonene gitt av regjeringen.

Publisert:
 

Refundering av påmeldingsavgift

Avlysningen medfører at alle deltakere får tilbakebetalt hele påmeldingsavgiften. Tilbakebetalingen skjer automatisk, og man trenger ikke kontakte NKK i den forbindelse.

Bakgrunn for avlysning

Det er med bakgrunn i regjeringens videreføring av smitteverntiltak presentert på pressekonferanse 18.01.2021 at NSU har tatt valget om å avlyse NKK Bø og NKK Kristiansand. Arrangementene skulle vært avholdt henholdsvis 20. - 21. februar og 20. - 21. mars 2021.

Regjeringen opplyste på pressekonferansen at de i all hovedsak viderefører de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge. Tiltakene varer fra 20. januar og så lenge det er behov for dem, men det ble signalisert at enkelte av restriksjonene vil kunne vare i lang tid.

I tiltakene som er gitt uttaler regjeringen at arrangementer bør utsettes eller avlyses. I tillegg innebærer rådene at man må unngå reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig. De strenge reiserestriksjonene gir også store utfordringer for Utstillingskomiteen med å finne dommere til NKK utstillingene gjennom året, når utenlandske dommere inntil videre ikke kan komme til Norge for å dømme.

Oversikt over de nasjonale tiltakene kan leses i sin helhet her.

 

Våre samarbeidspartnere: