NKK bak fasaden hos «Norge bak fasaden»

Screenshot fra TV2 av de to programlederne.
Screenshot fra TV2 av de to programlederne.

Førstkommende mandag sender TV2 et program i serien «Norge bak fasaden» som handler om hundeavl. Norsk Kennel Klub vil med dette redegjøre for hvordan vi har vært involvert i denne produksjonen, og hvordan vi har opplevd TV2s arbeid med den.

Publisert:
 

Programmet lages for TV2 av produksjonsselskapet Novemberfilm.

Under rettsaken i Høyesterett i august i fjor observerte vi at et filmteam var i aksjon. De intervjuet Dyrebeskyttelsens leder Åshild Roaldseth utenfor lokalene, filmet i to dager representanter fra Dyrebeskyttelsen og begge parters advokater, og en av de to programlederne for «Norge bak fasaden» satt også sammen med Dyrebeskyttelsens representanter. Roaldseth var utstyrt med mikrofon disse to dagene.

Da programlederen ble gjenkjent, var det åpenbart at dette var et innslag ment til «Norge bak fasaden». NKKs representanter ble overhodet ikke kontaktet i løpet av de tre dagene rettsaken varte.

Oslo Dog Show

I oktober fikk NKKs kommunikasjonsavdeling en henvendelse fra en raseklubb som skulle arrangere en utstilling for flere raser. De hadde fått en forespørsel fra Novemberfilm som ønsket å komme på deres utstilling for å filme. Klubben valgte å svare nei, og henviste dem videre til NKK.

NKK foreslo at Novemberfilm dro på en elghundutstilling påfølgende helg, om ønsket var å få vite hva som foregår på en utstilling og hva som bedømmes. Novemberfilm takket nei til dette, da de ønsket å filme mange ulike raser. I stedet valgte de å dra på Oslo Dog Show, som er en messe på Lillestrøm med hund som tema, med stands og uoffisielle konkurranser, ingen hundeutstilling. NKK valgte å informere Norsk Bulldog Klubb og Norsk Cavalierklubb, som begge hadde stand på messen, om at de kunne få besøk av et filmteam og derfor burde ha sine talspersoner til stede.

Novemberfilm besøkte de nevnte klubbene og fikk sine intervjuer, men hadde ikke varslet på forhånd at de kom. Norsk Kennel Klub hadde også stand på Oslo Dog Show, men Novemberfilm henvendte seg ikke dit.

I november fikk en rekke raseklubber en henvendelse fra TV2, fra samme researcher som også jobbet for Novemberfilm, med ønske om en oversikt hvilke sykdommer som var hyppigst forekommende i rasene deres. Flere raseklubber henvendte seg til NKK og ba om råd, da de var usikre på hvordan denne informasjonen skulle brukes. NKK overlot til klubbene selv å bestemme, men oppfordret dem til å understreke at en hunderase er en helhet, ikke bestemte diagnoser, og at valg av rase må tas ut fra en helhetsvurdering.

Tok kontakt med NKK

I slutten av november fikk NKK for første gang en direkte henvendelse fra Novemberfilm. Da ønsket de informasjon om en navngitt oppdretter, uten å redegjøre nærmere for hvordan informasjonen skulle brukes. NKKs kommunikasjonsavdeling ba da Novemberfilm om et fysisk møte for å få informasjon om hva dette prosjektet egentlig dreide seg om, og for å kunne komme med fakta og nyanseringer om det skulle være aktuelt. Vi uttrykte også forbauselse over at vi ikke hadde blitt kontaktet tidligere.

Novemberfilm var villige til å møte oss, og leder av kommunikasjonsavdelingen, Cecilie Holgersen, og kommunikasjonsrådgiver Anne Livø Buvik møtte en researcher og en prosjektleder 23. november. Vi hadde en interessant samtale i en hyggelig atmosfære, og ble forsikret om at det hele tiden hadde vært deres intensjon å be oss om et intervju.

Intervju ble avtalt til 6. desember i NKKs lokaler på Holmlia. NKK ba om spørsmål/problemstillinger på forhånd, og fikk oversendt følgende:

  • Dommen i høyesterett: Det er naturlig å spørre dere om denne. Hva tenker dere om dommen, og hvilke følger tenker dere at den kan få - både for de to aktuelle rasene, og for oppdrett generelt.
  • NKKs ansvar: Hvilket ansvar har NKK i forbindelse med dagens situasjon der enkelte raser har helseutfordringer og avlsrestriksjoner?
  • NKKs kontroll- og sanksjonsmuligheter: Vi ønsker å snakke med dere om hvilke kontrollfunksjoner NKK har overfor oppdrettere, og hvilke sanksjonsmuligheter/handlingsrom dere har dersom dere oppdager eller blir gjort oppmerksomme på uregelmessigheter. Her er det naturlig at dere kan kommentere sanksjoner mot XX der vedkomne er anonymisert, samt uttalelser XX har kommet med til oss.
  • Innavlsgrad: NKK regner fem generasjoner bakover når man beregner innavlsgrad. Gir dette et korrekt/fullstendig bilde av den genetiske tilstanden til hunden og rasen?
  • Rasestandard, utseende og helse: I rasestandarden som beskriver idealhunder står det mye om utseendet til hunderasene, men lite om helsen. Hva tenker dere om dette, og hvordan påvirker det avlen av disse hundene?

Neste tre timers filming

På grunn av sin erfaring blant annet som dommer, oppdretter og tillitsvalgt i NKK-systemet gjennom fire tiår, ble Anne Livø Buvik bedt om å svare for NKK i dette intervjuet. Intervjuet varte i 2 timer og 40 minutter for åpent kamera. Det gikk meget inngående inn i de oppgitte og en del andre emner, og artet seg tidvis som en diskusjon mellom Buvik og en av de to programlederne, som åpenbart var sterkt personlig engasjert i temaet. De informerte også om en mops med helseproblemer de hadde med i filmen. NKK har i ettertid brakt på det rene at dette er en sju år gammel BOAS-operert hund som er sperret for avl i NKK.

Under intervjuet ba NKK Novemberfilm om også å ta kontakt med professor Frode Lingaas ved NMBU for å få enda mer detaljerte forklaringer på enkelte problemstillinger som krevde veterinærfaglig kompetanse rundt genetikk, innavl og bruken av vår database DogWeb. Dette har Novemberfilm gjort.

Nylig mottok NKK en hyggelig mail fra en av researcherne med takk for godt samarbeid og verdifullt bidrag. Vi har ikke sett programmet, og kjenner ikke til vinkling eller balanse. Vi har ikke hatt mulighet til å påvirke sluttproduktet på noen måte. Vår erfaring med TV2 i hundesaker er dessverre ikke den beste, da de i tre ulike programmer i 2022 valgte å forhåndstildele oss en «skurkerolle» og brukte programmet til å underbygge denne. Men ettersom vi har som prinsipp at vi stiller opp for media i alle sammenhenger, valgte vi å bidra også denne gangen.

NKK finner det likevel riktig å informere sine medlemmer og andre interesserte om hvordan prosessen har foregått – bak fasaden.

 

Våre samarbeidspartnere: