NKK avviser ikke scanning

– Jeg har aldri sagt at NKK avviser skanning. Jeg har tvert imot vært helt tydelig på at vi sammen med Norsk Cavalierklubb (NCK) har en løpende vurdering av om skanning av avlsdyr er et tiltak raseklubben skal innføre, sier administrerende direktør i NKK, Trine Hage.

Publisert:
 

I NRKs kveldsnytt-sending tirsdag kveld, fremstilles NKK på en måte som får det til å virke som om vi avviser bruk av MRI-skanning for å avdekke syringomyeli, en alvorlig tilstand hos enkelte hunder. Dette er feil. NRK tillegger NKK meninger vi ikke har, og ikke har uttrykt.

Under NRKs Dagsnytt atten samme dag uttaler administrerende direktør Trine Hage seg om oppdrettere og fokuset på helse i raseavlen.

Opptatt av helse

NCK og NKK tar hundehelse på største alvor og vurderer fortløpende alle nye undersøkelses- og behandlingsmetoder som kan hjelpe til å sikre god hundehelse, inkludert skanning.

– Vi er opptatt av å avle frem friske dyr og er naturligvis ikke interessert i at dyr skal ha det vondt. Hvis det er den minste tvil om at et avlsdyr er sykt, anbefaler vi at dyret undersøkes så grundig som mulig for å avdekke en eventuell sykdom, sier Hage. Man avler selvsagt ikke på en hund man mistenker at er syk.

Erfaringer fra andre land

Innenfor avl og helse er det et tett internasjonalt samarbeid, hvor mange land kjemper samme sak. Når det gjelder skanning av cavalierer er det Nederland som har mest erfaring. De har skannet alle avlsdyr i en femårsperiode, og det er fortsatt usikkert om det har hatt noen effekt. Et annet konkret eksempel er fra den engelske oppdretteren Anita Godwin. Hun har skannet alle sine avlsdyr i snart 15 år, i et forsøk på å luke ut syringomyeli. Til tross for at det kun avles på hunder som er skannet og vurdert som friske, utvikler enkelte av hundene som fødes tilstanden allikevel.

Det er viktig å huske på at skanning også innebærer en stor påkjenning for hunden, de må legges i narkose med tilhørende risiko. Skanning gir også bare et øyeblikksbilde av situasjonen, og siden syringomyeli er en utviklingssykdom vil man måtte skanne dyrene gjentatte ganger gjennom livet for å avdekke en eventuell sykdom. Veterinærforeningen anbefaler å skanne alle hunder tre ganger i løpet av livet. Selv om NKK ikke er imot skanning, ønsker vi så langt det lar seg gjøre å unngå at tilsynelatende friske hunder for unødvendige påkjenninger som gjentatte skanninger vil medføre.

Eksperter på rasen

Både NCK og NKK er klar over alvorligheten av denne tilstanden. Oppdretterne som kjenner rasen bedre enn noen andre vil derfor alltid være på jakt etter symptomer hos hundene. NCK har også innført egne retningslinjer som gjør at de lar hundene bli eldre før de avles på, slik at det kun avles på de friske hundene. Helsen til hundene går foran alt.

– Hundeavl i klubber tilknyttet NKK er ingen pengemaskin. Oppdretterne driver med dette fordi de er lidenskapelig opptatt av hund. Hundene fødes hjemme i huset til oppdretteren og blir som en del av familien, svært ofte beholder også oppdretteren en av valpene selv. Ingen oppdretter er interessert i å avle frem syke hunder, og vil naturligvis gjøre alt de kan for å avle frem sunne og friske hunder, sier Hage.

Rasestandard

Ingenting ved rasestandarden tilsier at cavalieren skal avles frem til å bli syk. Standarden sier blant annet at hodeskallen skal være flat mellom ørene, og dermed ikke ha den runde skallen som ser ut til å være forbundet med syringomyeli (Mitchell et al. 2014). Rasestandarden har tatt utgangspunkt i hunder med en funksjonell og frisk bygging.

NKK støtter veterinærforeningens bekymringer rundt cavalieren, og ønsker at både hundekjøpere og oppdrettere skal kunne mest mulig om utfordringene til rasen. Et samarbeid mellom veterinærene og oppdretterne vil etter vår mening derfor være det beste midlet for å avle frem friske og sunne dyr. Vi kjemper samme sak, og den medisinske kompetansen til veterinærene sammen med oppdretternes ekspertise på rasen vil kunne være med å begrense sykdommen i kommende generasjoner.

Skanning av cavalierer
 • Hvert år fødes det rundt 1000 cavalier king charles spaniel-hunder.
 • Veterinærforeningen anbefaler skanning tre ganger i løpet av livet.
  De uttaler at cavaliereiere og -oppdrettere kan ha syke hunder de oppfatter som symptomfrie, og at scanning er eneste mulighet for å finne ut om hunden har smerter.
 • En enkelt MRI-skanning kan koste rundt 8 000 kroner.*
 • En eier risikerer å måtte betale opp mot 24 000 kroner for å skanne sin friske hund.
 • Om alle cavalierer scannes tre ganger, vil dette koste samfunnet (altså eiere, oppdrettere og forsikringsselskaper) rundt 24 millioner kroner årlig.

 * Prisene for skanning er oppdatert. Vi ser at prisene for MRI-scanning varierer hos ulike veterinærer, en ringerunde i dag 1. juni har gitt priser fra rundt 4 000 og opp til 12-13 000. Tabellen baserer seg på et gjennomsnitt.NCK avlsretningslinjer/krav for godkjenning av kull:
 • Hjerteattest ikke eldre enn 12 måneder.
 • Øyelysningsattest.
 • Kneleddsattest.
 • Syringomyeli:

- En utviklingssykdom. Symptomer oppstår typisk mellom 6 måneder og 3 år.
Alder ved parring for tispe 2,5 år (hannhund anbefalt over 4 år).
- Oppdretter skal ha inngående kjennskap til avlsdyrenes arvemessige bakgrunn i forhold til sykdommen. Minimum skal det
sjekkes hva foreldre, besteforeldre og oldeforeldre har gitt. Fordel om andre nære slektninger som søsken, søskenbarn, tanter og onkler klarlegges.
- Det skal ikke avles på dyr med symptomer
- Scanning av avlsdyr vil gi utfyllende informasjon om status for avlsdyret på undersøkelsestidspunktet

 • I tillegg er det løpende vurderinger knyttet til om scanning skal innføres som et krav
 

Våre samarbeidspartnere: