Nei til helårsbåndtvang

Publisert:
 

Nei til helårsbåndvang

Høyre-politiker Carl Christian Blich har fremmet et ønske om helårsbåndtvang, skriver Aftenposten på sine nettsider.

NKK stiller seg ikke bak ønsket om helårsbåndtvang. Helårsbåndtvang er noe NKK er prinsipielt uenig i. Hunder trenger å kunne bevege seg fritt for å utøve naturlig atferd.

Å frarøve hunder muligheten til en naturlig uttrykksmåte i urbane strøk vil gjøre det svært vanskelig å ha hund i byen. Vi hundeeiere er pålagt å overholde dyrevelferdsloven – hvor muligheten til å utøve naturlig atferd står sentralt. Frarøves hunder denne muligheten vil dette føre til dårligere dyrevelferd. Det å skulle sette enda flere restriksjoner på hunders mulighet til å være nettopp hund blir uforsvarlig.

At ikke alle liker hunder er en realitet, men et forslag som ensidig retter seg etter disse menneskenes behov og nekter hunder å gå løs innenfor byens og tettbygde strøks grenser mener NKK bør forkastes.

Hundeeiere er svært ofte flittige brukerne av parker og friområder året rundt. NKK jobber med å bevisstgjøre alle hundeeiere til å bli  ansvarlige samfunnsborgere, og er derfor imot enda flere restriksjoner som rammer den lovlydige og uproblematiske brorparten.

- Den allerede eksisterende Hundeloven gir hjemmel for å slå ned på hunder som oppfører seg truende dersom det skulle være et problem. NKK oppfordrer derfor til å håndheve eksisterende lovverk fremfor å innskrenke hunders bevegelsesfrihet ytterligere, sier administrerende direktør Trine Hage.

NKK har kommet med et tilsvar til Blich sitt forslag i dagens papirutgave av Aftenposten. Administrerende direktør Trine Hage stiller også til debatt om dette på NRK Østlandssendingen klokken 16:00.

 

Våre samarbeidspartnere: