Nederland, for hundevelferd

Publisert:
 

Tidligere denne uken tydeliggjorde den nederlandske kennelklubben sitt standpunkt i den såkalte Kina-saken. Hvis ikke Kina og CKU kan vise til en tydeligere og mer hundevennlig politikk i Kina, vil den nederlandske kennelklubben fremme forslag om trekke tildelningen av WDS2019 til Kina på FCIs generalforsamling i 2017. 

Den nederlandske kennelklubben oppfordrer også sine medlemmer og dommere til å følge sin egen samvittighet når vurdere de vurderer en eventuell deltagelse på WDS 2019. 

Les også: Dutch KC Demands Welfare Action Before China Allowed to Hold World Show

NKK for hundevelferd

Yulin Dog Meat Festival ble for alvor gjort kjent i fjor da CKU ble tildelt Verdensutstillingen i 2019 av FCI. Yulin Dog Meat Festivalen har et klart fokus på grov og ubeskrivelig tortur av tusentalls av hunder. En festival som får ta plass uforhindret av og innenfor Kinesisk lov.

NKK var tidlig ute med sitt standpunkt i saken, og takket være våre medlemmers engasjement og støttespillere verden over, resulterte dette i at FCI ble nødt til å sette et sterkere fokus på hundevelferd og egen organisasjonsstruktur

- Vi er glade for å se at også den nederlandske kennelklubben tar et klart standpunkt i Kina-saken. De føyer seg inn i rekken med andre sterke FCI-nasjoner som også krever økt fokus på hundevelferd og endringer innad i FCI, sier Trine Hage adm. dir i NKK.

Engasjement nytter!

- NKKs bidrag i Kina-saken har, takket være våre medlemmer, ikke vært uten betydning for hunders velferd. NKKs engasjement ble av FCI oppfattet som et brudd på flere av deres sanksjoner, men resulterte i at det ble satt i gang en prosess i FCI. Vi har store forventninger til jobben som nå gjøres i FCI, konkluderer Trine Hage.

Snøballen er begynt å rulle for alvor i arbeidet med å bedre hundevelferden også internasjonalt, og protestene mot Yulin-festivalen strømmer på fra hele verden. Tirsdag denne uken ble 11 millioner underskrifter mot Yulin-festivalen overlevert til den kinesiske ambassaden i London. Yulin Dog Meat Festival begynner 21. juni.

 

Våre samarbeidspartnere: