Møt NKK på Arendalsuka

14.-18. august går Arendalsuka av stabelen. Norsk Kennel Klub skal være tilstede med to debatter som holdes No.1 Sportsbar. Onsdag diskuterer vi hvordan vi kan utvikle og legge bedre til rette for positivt og samfunnsnyttig hundehold. Torsdag står ansvarlig raseavl på agendaen.

Publisert:

Møt oss på ArendalsukaArendalsuka skal være en nasjonal arena der aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. I år skal Norsk Kennel Klub delta for første gang - med to debatter om hund og hundeavl.

Debattene avholdes på Langbryggen 3 i Arendal - på No. 1 Sportsbar, og de er åpne for alle, og gratis å delta på.
 

Onsdag 16. august kl 12:15 

Hvordan kan hunden bidra til mer velferd og bedre folkehelse?

Hunden som folkehelsearbeider

Norge står overfor store utfordringer med stadig mer press på helsevesenet og ressursene til helse og velferd. I denne kritiske situasjonen er forebyggende helsearbeid viktigere enn noen gang. Fra et samfunnsperspektiv er hunder et av de rimeligste helseforebyggende tiltakene vi har, og effektene på vår mentale og fysiske helse er så store at man nesten kunne hatt hund på blå resept.

Over 1,2 millioner nordmenn lever i dag med hund. Hunden er til stor glede for svært mange, og det er godt dokumentert at hunden har positiv effekt på folkehelsen. Forskning har vist at hunder hjelper oss å være mer aktive og gir oss selskap, trivsel og trygghet. Riktig trente hunder kan også hjelpe mennesker med funksjonsnedsettelser i hverdagen, forbedre læringsmiljøet for barn, og lindre angst og uro. Spesialtrente hunder kan til og med gjøre livet bedre for eldre ved å stimulere deres kognitive og motoriske ferdigheter.

Hvordan kan vi legge til rette for et hundehold som bidrar til god folkehelse? Hvordan kan politikerne legge bedre til rette for samfunnsnyttig hundehold og sikre at hunder kan brukes som en ressurs i det forebyggende helsearbeidet? Hvordan kan vi fremme inkludering og fellesskap gjennom hundehold? Og hvordan kan kommunene sørge for å tilby tilstrekkelig friområder for nødvendig trening og aktivitet med hund?

 

Torsdag 17. august kl 14:15

"Hvorfor er ansvarlig raseavl avgjørende for samfunnet?"

Bestevenner og brukshunder

Hunder har utrolige evner til å hjelpe oss på en rekke samfunnsområder, fra å være trofaste følgesvenner til dyktige jakthunder, effektive ettersøkshunder og tollhunder. Men hvordan kan vi sikre at hundene vi avler er sunne, friske og har de riktige egenskapene, enten det er hund i familien eller på jobb?

Brukshunder og bestevenner må alle ha forutsigbare egenskaper. Det er hele hensikten med hunderaser og raseavl. For at vi skal sikre dette, er det avgjørende med ansvarlig avl og oppdrett. Uten det, finnes ikke hunder og hundehold slik vi kjenner det i dag.

En ny forskrift om avl av hund og en kommende dyrevelferdsmelding, vil være et viktig steg for å sikre at avlsarbeidet skjer på en organisert og ansvarlig måte.

Hva bør være på plass for å sikre hundene god helse og velferd? Hvordan kan vi sørge for at det forskes mer på hundens utvikling og helse? Og hva mer kan vi gjøre for å fremme hundens viktige rolle i samfunnet, enten de er hund i familien eller på jobb?

 

Våre samarbeidspartnere: