Medfører betydelig risiko

Publisert:
 

Medfører betydelig risiko

Om man skaffer seg hund gjennom useriøse oppdrettere eller ved å ta med seg løshund tilbake fra ferien, risikerer man samtidig å importere sykdommer som vi ikke ønsker i Norge. Arbeidsgruppen for bedre hundevelferd, som NKK er en del av, advarer folk som skaffer seg hund på denne måten.

Mattilsynet sier nå til avisen Fosna-Folket at smugling av hunder truer både dyrevelferden og folkehelsa.

Maria Været Veggeland, seniorrådgiver for seksjon dyrevelferd i Mattilsynet, påpeker at smugling av hunder er et økende problem.

- Smugling av hunder er et økende problem, og truer dyrevelferden, dyrehelsa og folkehelsa. Å innføre utenlandske hunder rett fra gata medfører også en betydelig risiko for å innføre sykdommer. Derfor ønsker vi, i samarbeid med sju andre organisasjoner, å sette fokus på dette. Vi håper at dette kan bidra til at flere tenker seg om før de kjøper valper med uklart opphav eller innfører gatehunder fra utlandet, sier Veggeland til avisen.

Arbeidsgruppen for bedre hundevelferd publiserte tidligere en kronikk hvor blivende hundeeiere oppfordres til å velge bevisst.

NKK håper alle som vurderer å kjøpe hund er seg sitt ansvar bevisst, og foretar et valg om å kjøpe hund basert på vissheten om at de kan tilby hunden det den trenger i hverdagen. Om du fortsatt er i tenkeboksen på om du ønsker å kjøpe hund anbefaler vi NKKs brosjyre "Vil du blir hundeeier".

 

Våre samarbeidspartnere: