Med fokus på hundesvindel

Hundeøye
Foto: iStock

Denne uken satt TV3-programmet Svindeljegerne fokus på hundesvindel. I programmet fikk vi se eksempler på oppdrettere som setter økonomisk gevinst i første rekke, og som bruker ulike metoder for å lure valpekjøpere.

Publisert:
 

Hundene det er snakk om markedsføres ofte med stamtavle, uten at det opplyses at hunden ikke er stambokført hos Norsk Kennel Klub, og at denne dokumentasjonen derfor ikke kan regnes som en offisiell stamtavle. Dette gir kjøpere inntrykk av at de kjøper en renraset og stambokført hund, når realiteten ofte er en annen.

I programmet fikk vi møte flere hundekjøpere som har gått i denne fellen, og som har kjøpt en hund som senere viser seg ikke å være den hunden de har blitt forespeilet.

Programmet kan du se i sin helhet på Viafree.no. Klikk her for å komme til programmet.

Viktig å opplyse kjøperne

Norsk Kennel Klub mener det er bra at Svindeljegerne setter fokus på denne problematikken, vi må alle ta et ansvar for å spre kunnskap om hvordan man skaffer seg hund på riktig måte. Som førstegangskjøper kan det være vanskelig å ha oversikt over hva som er et fornuftig hundekjøp, særlig når enkelte useriøse aktører gjør alt for å fremstå som redelige.

Vi oppfordrer alle til å veilede personer man kjenner, og som er på jakt etter hund. Slik at disse ikke havner i en situasjon hvor de kjøper hund på feilaktig grunnlag.

Et trygt kjøp

Norsk Kennel Klub jobber for at all hundeavl skal forgå i kontrollerte former, og vi stiller krav til våre oppdrettere. Når du henter din valp skal den være minst åtte uker gammel, den skal ha vært hos veterinær, og den skal være registrert og leveres med en kjøpsavtale. Det er viktig å ikke gå i fellen ved å kjøpe den første og tilsynelatende beste valpen man finner på nettet.

Som kjøper må du være nøye, og ta deg god tid. Kjøpet av hund må være planlagt og godt gjennomtenkt.

Skaff deg kunnskap

Et tips er å bruke god tid på nettsidene kjøpehund.no, og spesielt NKKs rasevelger. Velg noen raser du tror kan passe for deg, og kontakt raseklubben og oppdrettere for mer informasjon om rasens egenskaper og behov, samt hva du skal være oppmerksom på før du skaffer deg rasen.

Finn riktig oppdretter

Når du har funnet en rase du tror kan passe deg og ditt liv, er neste steg å velge oppdretter. Mange raseklubber har egen valpeformidler og liste over godkjente oppdrettere. Valpeformidleren vet hvilke oppdrettere som venter valper, om det er stor etterspørsel eller om det er lang venteliste for å få valp. Det er en god start å kontakte valpeformidleren for å få en oversikt.

Oppdrettere stiller krav til sine valpekjøpere, så du bør få vite hva som forventes av deg dersom du kjøper akkurat denne rasen.

Du bør unngå oppdrettere som ikke stiller spørsmål, og som ikke kan gi deg råd. Du bør besøke valpen i sitt hjemmemiljø. Hvis oppdretteren ikke tillater deg å besøke dem i hjemmet, og krever at valpen skal overleveres på et tilfeldig sted slik at du ikke får møtt valpens mor, bør du være svært skeptisk til oppdretteren.

Mer om hvordan du bør gå frem for å skaffe deg hund kan du lese på «Bli hundeeier» på nkk.no.

 

Våre samarbeidspartnere: