Manual for utstillinger under koronapandemien (31.07.2020)

Manual for utstillinger (foto Cilje H A Moe)

NKKs formål omfatter bl.a. forvaltningen av den enkelte hunderase, og at avl skal skje i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet. Eksteriørbedømmelse og -utstilling har til hensikt å bedømme tidligere generasjoners avlsresultater og er et viktig verktøy for NKKs raseklubber for å sikre god raseforvaltning. Det er således ønskelig at flest mulig individer blir vist på utstilling og får en bedømmelse basert på rasestandarden for den enkelte rase.

Fra 7. mai 2020 åpnes det for at inntil 50 personer kan samles på arrangement på offentlig sted og hvor det er en ansvarlig arrangør.

Fra 15. juni 2020 er det åpnet for arrangementer med inntil 200 personer til stede. Regjeringen har varslet at antall på arrangementer vil bli vurdert hver måned, gitt at smittespredningen i samfunnet fremdeles er under kontroll.

Det er likevel vesentlig og ønskelig at aktiviteter og terminfestede arrangementer gjennomføres i regi av klubber, forbund og regioner i den grad dette er mulig innenfor de til enhver tid gjeldende smittevernregler. Myndighetene vil gjøre kontrollerte endringer i gjeldende regler og anbefalinger knyttet til aktivitet og kontakt mellom mennesker, og NKKs hovedstyre og NKKs særkomite for utstilling har jobbet med ulike scenarier for arrangementer. NKK er opptatt av å hindre smitte og sykdom for dommere, funksjonærer og hundeeiere, og dette må tillegges avgjørende vekt når det vurderer muligheter for å åpne for arrangementer.

NKKs formål omfatter bl.a. forvaltningen av den enkelte hunderase, og at avl skal skje i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.

Eksteriørbedømmelse og -utstilling

Eksteriørbedømmelse og -utstilling har til hensikt å bedømme tidligere generasjoners avlsresultater og er et viktig verktøy for NKKs raseklubber for å sikre god raseforvaltning. Det er således ønskelig at flest mulig individer blir vist på utstilling og får en bedømmelse basert på rasestandarden for den enkelte rase.

NKKs særkomite for utstilling har utarbeidet en manual for å hjelpe arrangører å gjennomføre utstillinger i henhold til smittevernreglene.

Angitte retningslinjer som fremkommer i veiledningen og manualen er revidert av NKKs særkomite for utstilling 30. juli 2020 pr. epost, og gjelder fra 1.8.2020 og inntil videre.

Rasespesial – kun for raseklubbens rase(r)

Den enkelte raseklubb kan arrangere det antallet rasespesialer som klubben ønsker.
Klubber som ønsker å arrangere flere utstillinger enn de som allerede står i terminlisten kan søke om å få opprettet nye utstillinger ved å sende epost til utstilling@nkk.no. NKKs administrasjon vil da opprette utstillingen i terminlisten og arrangør kan etter det følge vanlig prosedyre for håndtering av utstillingen i DogWeb.

Utstillingsreglene gjelder som vanlig med de unntak som er beskrevet i manualen.

En rasespesial omfatter pr. definisjon kun den eller de rasene raseklubben har raseforvaltningsansvar for, ingen andre. En raseklubb som har flere raser kan velge å ha med alle sine raser eller kun få eller en enkelt rase. Raseklubbene kan arrangere en rasespesial over en dag, eller over et gitt antall dager. Det er også mulig å arrangere rasespesial to dager på rad (eks. både lørdag og søndag). Raseklubbene må gjøre en vurdering ut fra erfaring av hvor mange hunder som normalt meldes på til rasespesialen, sett opp mot at enhver tids gjeldende smittevernregler skal overholdes.
NKKs særkomite for utstilling innser at man går glipp av endel storcert i år da flere av NKKs utstillinger er og vil bli avlyst. Særkomiteen vil derfor til å tilby raseklubber muligheten til å få tildelt inntil 4 ekstra storcert for sin(e) rase(r). Det er ønskelig med geografisk spredning på utstillinger med storcert. Raseklubber som har fått tildelt jubileumscert i 2020 vil i fremdeles beholde disse i tillegg til nytt storcert.

Utstillinger med deltakelse av flere raser

Medlemsklubber, forbund og regioner kan arrangere utstillinger for en eller flere raser hvis raseklubbene gir tillatelse til at deres rase/raser kan delta.

Reglene som er angitt over gjelder også for disse.

 

 

Våre samarbeidspartnere: