Lite satsing på friluftslivet

Høstbilde, med hund
Foto: Vibeke Brath

I sommer la regjeringen frem en ambisiøs handlingsplan for friluftslivet i Norge. Disse planene følges ikke opp i utkastet til neste års statsbudsjett, hvor satsingen har blitt omgjort til kutt.

Publisert:
 

Erling Lae som er styreleder i Norsk Friluftsliv, hvor Norsk Kennel Klub og 16 andre organisasjoner er medlemmer, sier følgende om statsbudsjettet i en sak på norskfriluftliv.no:

– Kuttene rammer først og fremst tiltak i statlig sikrede friluftsområder. Dette er trist. Sikring av god tilgang på naturområder hvor folk kan gå tur og drive annet friluftsliv, er helt sentralt om vi skal få flere i aktivitet.

Friluftsliv, og god tilgang til friluftsområder er viktig for svært mange av Norsk Kennel Klubs medlemmer, som er en av gruppene som bruker norsk natur mest.

Skuffende satsning

NKK mener i likhet med Norsk Friluftsliv at det er svært skuffende at ikke regjeringen følger opp handlingsplanen, med satsning på tilrettelegging av friluftslivsområder.

– Vi mener det blant annet bør bevilges mer penger for å legge til rette for at personer med hund kan bruke skog og mark gjennom gode gangveier, merkede stier, skiløyper og tilrettelagte møteplasser i lokalmiljøet. Ved å ha store og oversiktlige turveier, kan man minske sannsynligheten for konflikt mellom ulike grupper som ferdes i naturen, sier konstituert administrerende direktør i NKK, Marianne Ono Njøten.

Det må være plass til både syklister, løpende, og gående med hunder. Gjør vi det lettere å ferdes sammen, legger vi samtidig bedre til rette for at folk kan og vil komme seg ut og møtes innenfor sine interesseområder og muligheter.

I tillegg er opprettelse av friområder for hund i form av hundeparker og hundeskoger, et eksempel på noe av det NKK mener må prioriteres i større grad. Dette er områder med ulik størrelse og beliggenhet, som er fritatt for båndtvang, og hvor hunden har førsteprioritet. I handlingsplanen for friluftsliv, som ble lagt frem i sommer, er opprettelse av slike områder trukket frem som et satsningsområde.

Kampen for bedre folkehelse

– Alt dette er særlig viktig i et folkehelseperspektiv. Ved å tilrettelegge for hund, hundeeiere og andre brukere av naturen, vil flere benytte seg av tur og rekreasjonsområder, og dermed få en helseeffekt. Friluftsliv i hverdagen krever både økonomiske midler og plass i nasjonal, regional og kommunal planlegging, sier Njøten.

Økt satsing på friluftsliv er et av de rimeligste virkemidlene vi har for å forebygge dårlig helse, og dermed også senke helseutgiftene her i landet. Norsk Kennel Klub og andre organisasjoner organiserer tusenvis av frivillige, men det trengs penger for å få gjennomført ulike helsefremmende prosjekter. Derfor må det bevilges mer penger til frivilligheten og økt satsning på friluftsliv.

 

Våre samarbeidspartnere: