Lider for skjønnheten

Hundevelferd er en rød tråd i hele NKKs virke. NKK deltar derfor i en samarbeidsgruppe med flere andre aktører som også er opptatt av velferd både for hunder og andre dyr. Nedenstående artikkel er skrevet av samarbeidsgruppen i fellesskap, og er publisert på Aftenposten sine nettsider. Se nederst i saken for navn på artikkelforfatterne.

 

Hunden din lider for skjønnheten

Tenk deg hvordan det føles å puste gjennom et sugerør. Kanskje du samtidig er forkjølet og tett i nesen. Dette fører til en vedvarende følelse av ikke å få nok luft.

Du ville antagelig blitt ganske desperat etter få minutter.

Et alvorlig helseproblem

Hundeeiere vil ikke dyrene sine vondt. Likevel kjøper de og avler de på hunder som lider på grunn av utseendet.

Mange synes kortsnutede, snorkende hunder er sjarmerende og søte. Disse hundene er ofte veldig trange i luftveiene og er konstant hovne i halsen. De trange luftveiene gjør det også vanskelig for hunden å pese for å kvitte seg med overskuddsvarme.

Hunder som ikke får nok luft, kan ikke løpe og leke med høy puls. De blir fortere andpustne og overopphetet, og kan kollapse hvis de anstrenger seg. Mangelen på kunnskap og handling kan føre til store lidelser og av og til død for de rammede hundene

En undersøkelse viser at opptil 60 prosent av eiere av hunder med pusteproblemer ikke forstår at hunden har et alvorlig helseproblem og gjennomgår konstante lidelser.

Siden mange betrakter pesing og snorking som «normalt for rasen», får ikke de hundene som trenger det, nødvendig hjelp i tide.

Denne mangelen på kunnskap og handling kan føre til store lidelser og av og til død for de rammede hundene.

Resultat av uansvarlig avl

Dyrevelferdsloven pålegger hundeeiere å sørge for at hunden ikke utsettes for fare for unødvendige påkjenninger og belastninger. Dette innebærer blant annet å sørge for at hunden får nødvendig veterinærbehandling.

Hunder som må opereres for å kunne puste normalt, er resultater av uansvarlig avl

En hund med altfor trange luftveier kan opereres for å utvide passasjen i nesen og halsen. En slik operasjon vil gi hunden et bedre oksygenopptak og dermed et bedre liv og i noen tilfeller være livreddende.

Men dette er ingen løsning på problemet for rasen.

Dyrevelferdsloven forbyr avl som påvirker dyrs fysiske eller mentale funksjoner negativt, eller reduserer dyrs mulighet til å utøve naturlig adferd.

Hunder som må opereres for å kunne puste normalt, er resultater av uansvarlig avl. Heldigvis er utviklingen i ferd med å snu, ved at flere og flere oppdrettere får kunnskap og tar ansvar for å avle frem sunne hunder.

Hundekjøperen sitter med nøkkelen

Avl på usunne hunder fortsetter bare hvis folk vil kjøpe dem.

Du som skal kjøpe hvalp, sitter med nøkkelen: Velg en sunn hund. Bruk hodet, og finn en oppdretter du kan stole på og som tar hundens helse alvorlig. Ikke kjøp valp som har foreldre som er operert i luftveiene, som puster dårlig, snorker mens de er våkne, besvimer eller har problemer med å være i aktivitet i varmt vær.

Din beste venn skal ikke behøve å lide for skjønnheten!

Innlegget er skrevet av Maria Været Veggeland (Mattilsynet), Ann Margaret Grøndahl (NMBU Veterinærhøgskolen), Kristin Wear Prestrud (Norsk Kennel Klub), Eva Egeberg (Smådyrpraktiserende veterinærers forening), Siri Lervik (NOAH – for dyrs rettigheter) og Harald Small (Dyrebeskyttelsen Norge).

 

Våre samarbeidspartnere: