Kurs for eksteriørdommere 2021-2022

Dommerutdanning
Foto: Cilje H. A. Moe

Norsk Kennel Klub vil arrangere kurs for kommende eksteriørdommere i løpet av 2021-2022. Kurshelgene vil være 4. - 5. desember 2021 og 26. - 27. februar 2022 på Østlandet.

Publisert:
 

Da NKKs dommerutdanningskomité (DUK) ser et stort behov for dommere i flere landsdeler, spesielt Vestlandet og Nord-Norge, er det også under vurdering å arrangere regionale kurs, helt eller delvis, i disse landsdelene, om det melder seg et tilstrekkelig antall kvalifiserte kandidater.  

Les mer om dommerutdanning her

Noen av forelesningene vil trolig også arrangeres digitalt.  

Krav til kandidatene: 

  • Mellom 18 og 50 år 

  • Autorisert ringsekretær, eller i prosess med å utdanne seg (må fullføre) 

  • Gjennomført NKKs kynologikurs – kursbevis sendes til duk@nkk.no, kurs kan eventuelt fullføres etter søknadsfristen, men før start på dommerkurset 

  • Lang erfaring med hund og utstilling – helst med erfaring fra avl og oppdrett, men annen kunnskap kan godskrives 

  • Støtte fra egen raseklubb 

  • Personlig egnethet 

Søknadsprosedyre: 

DUK vurderer søknadene, og de som ansees å fylle kravene, innkalles til intervju. Intervjuene skjer enten sentralt på Østlandet, eller i kandidatenes egen landsdel om det er et representativt antall søkere. Deretter avgjør DUK hvem som får tilbud om plass på eksteriørdommerkurset. 

Søknadsfristen utløp 1. mai

 

Våre samarbeidspartnere: