Kulturministeren svarer om Norsk Kennel Klub

Kulturminister Abid Q Raja snakker om NKK fra Stortingets talerstol 7. mai
Kulturminister Abid Q Raja svarer Stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl på spørsmål om NKK fra Stortingets talerstol (Stortingets spørretime, 7. mai)

Mange krefter har vært i sving for å forsøke å få Kulturdepartementet og kulturministeren i tale om Norsk Kennel Klubs situasjon. Kulturdepartementet har ansvar for tiltakspakker til vært mange ulike organisasjoner. I går, 7. mai, fikk vi bekreftelse på at NKKs stemme er hørt. Fra Stortingets talerstol under spørretimen svarte Abid Q. Raja på spørsmål fra Emilie Enger Mehl (SP), Stortingsrepresentant og medlem av Justiskomiteen. Senere på dagen kom svaret på det skriftlige spørsmålet Anette Trettebergstuen (A), Stortingsrepresentant og medlem av Familie- og kulturkomiteen, sendte sist uke.

(Artikkel publisert 8. mai 2020)

Stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl løftet i sitt spørsmål til kulturministeren frem at det vil være kritisk for både helsearbeid, avlsarbeid og for alle hundeeiere i Norge om NKK går konkurs. Hun løfter også det faktum at NKK er i en særstilling fordi organisasjonen ble rammet av hundesykdommen i fjor høst og derfor har en dobbel byrde.

Kulturminister Abid Q. Raja takker innledningsvis Norsk Kennel Klub for den fantastiske innsatsen og dugnaden vi legger ned for samfunnet. Han sier videre at ordningen til frivilligheten ikke har truffet godt, og at de ser på justeringer og har tro på at en justert ordning vil treffe NKK på en bedre måte. Kulturministeren understreker at det er frivillighets-biten av NKKs virke som er hans ansvar. Han løfter også frem at det er viktig med dialog med Landbruks- og matdepartementet og andre departementer NKK har samvirke med.

Hele dialogen under Stortingets spørretime kan du se her:

Svar på skriftlig spørsmål 

Som vi tidligere har skrevet om, rettet Stortingsrepresentant og medlem i Familie- og kulturkomiteen Anette Trettebergstuenet skriftlig spørsmål til kulturministeren i forrige uke. Også dette ble besvart torsdag 7. mai, hele svaret ligger åpent på Stortingets nettside (lenke).

Kulturministeren sier i sitt svar bl.a.:


Samtidig er jeg godt kjent med at kompensasjonsordningen for billettinntekter og deltakeravgifter har vist seg å være for smal. Jeg har derfor vært opptatt av at vi må høste erfaringer fra denne første søknadsrunden. I tillegg har jeg fått mange gode innspill fra lag og organisasjoner over hele landet. Basert på erfaringene og innspillene skal vi gjøre de nødvendige justeringene for at ordningen skal treffe en større bredde.

 

Jeg har stor tro på at vi veldig snart kan legge frem en justert kompensasjonsordning som sikrer at enda flere, også Norsk Kennel Klub, vil få kompensert en større del av sine tapte inntekter.

Håp om ordninger som treffer NKK

Svarene fra kulturministeren i begge sammenhenger gir håp om at det kan komme ordninger som treffer Norsk Kennel Klub på en bedre måte enn det som har kommet så langt.

Et viktig element for oss å løfte er at vi berøres også etter den gradvise åpningen av samfunnet – våre nordiske og internasjonale utstillinger har langt flere enn 500 deltakere, og det er foreløpig uvisst når dette igjen vil bli mulig. 

Kulturministeren gir ingen konkrete løfter, men det å ha fått oppmerksomhet på en slik måte som dette har i seg selv en verdi.
Nå må vi vente på ordningene kulturministeren lover at skal komme.

I mellomtiden fortsetter NKK arbeidet med å komme i kontakt også med statsråder i andre departementer vi har kontakt med i hverdagen for å få også disse på banen.

Tusen takk til alle dere som har stått på for å få dette til å skje!
 


Bakgrunn

Vi har lenge forsøkt å komme i dialog med kulturminister Abid Q. Raja. Under koronakrisen har NKK, som frivillig organisasjon med ideelt formål, blitt helt avhengige av krisepakkene som styres av Kulturdepartementet. Den eneste pakken som foreløpig har blitt tilgjengeliggjort er den som erstatter deler av budsjettert overskudd for arrangementer som måtte avlyses i mars og april. NKK har avlyst arrangementer også i mai og juni, og vil måtte avlyse/vesentlig redusere planlagte arrangementer i hele 2020.

Vi anser pr i dag sannsynligheten for at nordiske og internasjonale utstillinger kan avholdes i 2020 som relativt liten, da dette er arrangementer som samler mange tusen mennesker. Vi søker å kunne holde eksteriørbedømmelser, men å få en lønnsomhet tilsvarende den vi ville hatt på ordinære utstillinger er ikke mulig med smittebegrensingstiltak som maks tak på 500 / 1 000 personer. Årets største arrangement for NKK sentralt er Dogs4All. I fjor samlet vi 30 000 mennesker på Norges Varemesse i november. Vi frykter at dette ikke vil bli mulig i 2020.
 

 

Våre samarbeidspartnere: