Kostnader ved arrangementer som må avlyses

I forbindelse med situasjonen med alvorlig sykdom er mange arrangementer innstilt eller utsatt. Den enkelte arrangør beslutter hvorvidt de tilbakebetaler påmeldingsavgift, og eventuelt hvor stor andel av denne.

Publisert:
Norsk Kennel Klub har oppfordret den enkelte arrangør til å gjøre en vurdering av de totale kostnadene ved arrangementene som innstilles, inkludert evt. lønns-/honorarkostnader, og basere valg rundt en eventuell refusjon på disse beregningene. 

Type kostnader som påløper ved innstilling

Kostnad: Avgifter til NKK
Arrangører som velger å refundere hele, eller deler av, påmeldingsavgiften, skal kun betale IT-avgift til NKK. IT-avgiften dekker allerede påløpte banktransaksjonskostnader i forbindelse med påmeldingen og refusjon. For å unngå ytterligere økonomisk byrde på arrangørene, vil ikke aktivitetsavgiften bli belastet.
Arrangører som velger å ikke tilbakebetale påmeldingsavgift, blir belastet aktivitetsavgift og IT-avgift på vanlig måte. Aktivitetsavgiften bidrar til å dekke arbeidskostnader/ressursbruk i administrasjonen knyttet til den oppståtte situasjonen.
 
Eksempler på andre kostnader arrangører kan bli ansvarlige for:
• Halleie/leie av terreng
• Påløpte reisekostnader
• Hotellkostnader
• Innkjøpte premier og rosetter
• Leie av nettbrett
• Andre inngåtte avtaler
• Mva-avgift skal betales dersom påmeldingsavgiften ikke refunderes i sin helhet.
 
Dommere, ringsekretærer og annet personell har ikke rett på honorarer i denne situasjonen. Iht FCI-reglene skal dommere få dekket allerede påløpte kostnader, som forhåndsbetalt/ikke refunderbare flybilletter, hotellkostnader mv.
 
Kostnadene ved innstilte arrangement vil variere bl.a. med arrangementstype, -størrelse og hvor nært i tid det innstilles. 
 
Den ekstraordinære situasjonen vi er kommet i har oppstått av grunner som verken arrangører eller deltakere kunne forutse eller har ansvar for. Advokat Stephan Didrich Eid har utarbeidet en betenkning rundt situasjonen, og anser at det ekstraodrinære og svært alvorlige sykdomsutbruddet omfattes av "Force majeure"-begrepet, og derfor vil kunne frita partene fra å yte og betale avtalte ytelser. Hele betenkningen er publisert her.
 

Våre samarbeidspartnere: