Koronaviruset: Oppdatert informasjon fra NKK

Korona
Illustrasjonsfoto: iStock

Alle kultur- og idrettsarrangementer og all organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er i utgangspunktet forbudt. Forbudet fra Helsedirektoratet startet 12. mars, og gjelder foreløpig frem tom 13. april. Onsdag 1. april kom Helsedirektoratet med en veiledning for hvordan forbudet mot aktiviteter hvor personer fysisk møtes, skal forstås.

Publisert:

De fleste arrangementer vil fremdeles måtte avlyses, men det kan åpnes for noen aktiviteter med 5 eller færre personer. Se egen sak på siden.

Avlysningene har økonomiske konsekvenser for både påmeldte/forhåndspåmeldte, arrangørklubber og NKK sentralt.

Vi arbeider med å få oversikt over tap og konsekvenser, samt hva Regjeringens/Stortingets tilskuddsordninger kan bidra med nå. Mange av tilskuddsordningene har ikke kommet med vilkår for støtte/søknadsordninger enda. Noen hadde vilkårene ute på høring i slutten av forrige uke. NKK jobber i nær kontakt med Kulturdepartementet, Frivillighet Norge og Norsk Friluftsliv for å få gode ordninger for oss alle.

Vi ber om forståelse for at dette arbeidet tar tid.

Oppdaterte artikler og siste nytt fra NKK finner du under "Lenker" på denne siden 

Les også: Hvordan blir driften i NKK fremover?

 

Våre samarbeidspartnere: