Korona-viruset

NKKs tiltak i forbindelse med Korona-viruset (foto: iStock)

Umiddelbare tiltak fra FCI og NKK i forbindelse med det pågående koronautbruddet

Publisert:

Den internasjonale kennelklubb-organisasjonen FCI har i forbindelse med koronavirus-utbruddet kommet med anbefalinger til dommere, deltakere og arrangører for FCI-arrangementer. De anbefaler en del tiltak på hunde-arrangementer for å begrense smittespredning:

  • Vask og desinfiser hendene ofte
  • Unngå kroppskontakt som håndhilsing og annen kontakt mellom deltakere og dommere
  • La utstillere selv vise sin hunds tenner og bitt for dommer

Informasjon til dommere og arrangører ved norske arrangement

FCI har sendt generelle anbefalinger til NKK vedrørende aktiviteten i utstillingsringene. NKK har videresendt denne til alle medlemsklubber og -forbund, samt til alle norske dommere. I tillegg anbefaler NKK alle deltakere, dommere og arrangører å forholde seg til de til enhver tid oppdaterte rådene fra Folkehelseinstituttet.

NKK anbefaler å forholde seg til rådene fra FHI

NKK anbefaler i tillegg klubber som har invitert dommere fra områder der det blir fastslått smittespredning (som i Nord-Italia pr 1. mars) om å holde dialog med dem vedr. dommeroppdraget.
 

 

Våre samarbeidspartnere: