Korona-pandemien: Informasjon fra NKK

Korona
Illustrasjonsfoto: iStock

Norsk Kennel Klub har det siste året vært gjennom to store kriser som har stanset nær alle aktivitetene våre – som er et av navene i vårt virke. En ny stor krise kort tid etter hundesykdommen i fjor høst ble for belastende for organisasjonen vår. Hovedstyret anerkjenner at organisasjonen vår slik den er i dag ikke er bærekraftig. Vi er ikke robuste nok til å overleve kriser uten bistand utenfra. Prosessen med å forbedre dette er i gang.

Fra 15. juni kan aktiviteter med inntil 200 personer gjennomføres. Forutsetningen er at aktiviteten har en ansvarlig arrangør og gjennomføres på offentlig sted. Ansvarlig arrangør skal tilse at smittevernreglene følges og ha oversikt over deltakere. Noen av NKKs nordiske og internasjonale utstillinger avholdes tilpasset smittevernreglene - informasjon under "nordiske/internasjonale eksteriørutstillinger".
Arrangementer med flere enn 500 deltakere er forbudt frem til 1. september.

NKK har fremdeles mange medarbeidere permittert, noe som påvirker saksbehandlingtider og tjenestetilbud. Mer informasjon her: Hvordan blir driften i NKK i sommer/høst?

 

Våre samarbeidspartnere: