Konkurransedyrforskriften – hva betyr dette for meg?

Konkurransedyrforskriften
Illustrasjonsbilde iStock

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt ny forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser, kalt konkurransedyrforskriften. Forskriften trer i kraft 1. juli 2021.

Publisert:
 

Konkurransedyrforskriften er utarbeidet av Mattilsynet for å presisere kravene i dyrevelferdslovens § 26 og utvikle det offentlige regelverket om dyrevelferd i konkurranser. 

Formålet med forskriften er å fremme god dyrevelferd og på denne måten sikre at dyrene ikke utsettes for unødige belastninger ved trening til og i konkurranse. Velferd for hunder i konkurranse har ikke vært forskriftsregulert tidligere.

Trener og konkurransedeltaker er ansvarlig

Dyr som trenes til og brukes i konkurranser, skal behandles godt og beskyttes mot unødvendige belastninger i forbindelse med aktiviteten. Ansvaret hviler først og fremst på de som trener dyra og deltar med dyra i konkurranser, men også arrangører og behandlere skal bidra til god velferd for konkurransedyra.

Velferden for alle konkurransedyr er regulert i dyrevelferdsloven, særlig i § 26. Der stilles det krav om at dyra:

  • Er i stand til å gjennomføre aktiviteten uten å bli utmatta eller skada
  • Ikke dopes
  • Ikke påføres frykt, skade eller unødvendige belastninger
  • Ikke trenes til eller brukes i kamper mot andre dyr eller mot mennesker

NKK har allerede omfattende regler

NKK har i dag allerede regelverk som oppfyller, og til og med er strengere enn forskriften. Det vil likevel være behov for noen justeringer og presiseringer i NKKs interne regelverk for å være i tråd med ordlyden i den nye forskriften.

Nødvendige justeringer/ presiseringer i de ulike regelverkene vil gjøres i god tid før forskriften trår i kraft 1. juli, og vi vil komme tilbake med informasjon om dette.

Forskriften inkluderer også selve treningen

Det er et absolutt forbud i NKKs egne regelverk om å delta i konkurranser, utstillinger, prøver mv. med en hund som ikke er frisk, eller som får behandling for en skade eller sykdom. Den nye forskriften utvider nå dette forbudet til også å gjelde trening til konkurranser.

Dersom hunden har behov for behandling, må eier/fører opplyse om at hunden trenes til eller skal brukes i konkurranse. Behandler skal opplyse om hvordan behandlingen kan påvirke eventuell videre trening til, og bruk i konkurranse.

Dersom hunden har behov for behandling skal den verken trenes til konkurranse, eller konkurreres med. Med behandling menes all bruk av legemidler og bruk av inngrep, substanser eller annet som kan påvirke hundens prestasjonsevne eller egenskaper.

Risikerer straff for brudd på forskriften

Dersom hunden har behov for å få medisiner, eksempelvis smertestillende preparat for en litt stiv rygg, er det forbudt, og også forbundet med straff, å delta med hunden i både trening til- og i konkurranse, utstilling, prøver mv. Strafferammen er bøter og/eller fengsel inntil 1 år for de mildere overtredelser. Ved grovere overtredelser er straffen inntil 3 års fengsel.

Forskriften finner du i sin helhet her

Veileder utarbeidet av Mattilsynet finner du her 

 

Våre samarbeidspartnere: