Kjemper for hundehelsen

Publisert:
 

Aktiv pådriver under General Assembly

I forbindelse med World Dog Show i Milano 10. - 14. juni ble også FCIs General Assembly avholdt 8.-9. juni. FCI, den internasjonale kennelunionen, er NKKs viktigste internasjonale samarbeidspartner.

Under årets General Assembly var NKK var en aktiv pådriver for flere viktige saker som var oppe til behandling, forklarer NKKs administrerende direktør Trine Hage.

- NKKs delegater gjorde en utmerket jobb med flere viktige saker ved å ta ordet i forsamlingen. Dette resulterte i at alle våre prioriterte saker gikk igjennom med et stort flertall i General Assembly, sier Trine Hage.

Tilstede fra NKK var leder av NKKs hovedstyre Tom Øystein Martinsen, administrerende direktør Trine Hage, administrasjonssekretær Merete Rødberg-Larsen, samt Astrid Indrebø, som fikk innvilget observatør-status i egenskap av at hun er president i FCI Breeding Commission.

Kjempet for fokus på sunnhet – også i rasestandardene

Søndag 07.06.2015 avholdt FCIs Europaseksjon møte for å gå igjennom sakene til generalforslamlingen. Her tok NKK ved Astrid Indrebø ordet i forbindelse med et forslag fra den tyske kennelklubben om å stryke en setning om bruk av friske dyr i avl. Dagens rasestandarder fastslår at «Only functionally and clinically healthy dogs typical of the breed are to be used for breeding». Tyskland mente at dommere ikke kunne avgjøre dette gjennom en vurdering av hundens fenotype, og ønsket derfor setningen fjernet.

 - NKK argumenterte i vårt innlegg for at standarden ikke kun er skrevet for dommere, den er oppdretternes «bibel» - og det er vår – og FCI – sin oppgave å også få valpekjøpere, media og journalister over hele verden til å lese standarden før de kritiserer den; vi i NKK opplever at det meste av kritikken av rasestandardene kommer fra de som aldri har lest den. Setningen kan heller ikke flyttes til FCI Breeding Strategies – fordi den allerede står der, påpeker Hage. 

(Saken fortsetter under bildet)

 

Kjemper for hundehelsen

NKKs delegasjon var aktive under årets General Assembly. Foto: NKK

 

 

Under selve General Assembly ble NKK oppfordret av ordstyrer Jørgen Hindse Madsen om å informere om forslaget. Astrid Indrebø gjentok argumentasjonen fra Europaseksjonsmøtet og føyde til at istedenfor å ta denne setningen ut av alle rasestandardene burde den heller føyes til i alle relevante FCI-dokumenter. FCIs formål må være å fremme helse og sunnhet hos rasehunder. I etterkant av Indrebøs innlegg tok Trine Hage ordet og fortalte engasjert om media, journalisters og myndigheters ofte negative syn på rasestandarder, og at kennelklubber verden over måtte bruke enhver mulighet til å snu dette synes på rasestandardene, og på den måten unngå negativ omtale og i verste fall raseforbud i mange land. Avstemningen viste tydelig at NKK her vant frem med vårt syn: Kun Tyskland, som hadde fremmet forslaget, stemte for – alle andre land stemte mot.

Økt genpool og bedre hundevelferd

NKKs ønske om å bedre hundehelsen ble tydelig også i behandlingen av andre saker. FCIs Breeding Commission hadde i forkant sendt inn et forslag om å føye til følgende setning til FCIs Standing Orders art 8.3: “The type of coat, colour and size variety should be added to the pedigrees, including export pedigrees.” Astrid Indrebø, i kraft av sitt verv som president i FCIs Breeding Commission, ble invitert til å komme med argumenter for forslaget.

Indrebø informerte om at forslaget måtte sees i sammenheng med et annet forslag, utarbeidet gjennom et samarbeid mellom Scientific, Standard og Breeding Commission: «FCI general and breed specific guidelines about crosses of breeds and breed varieties».

Forslaget fokuserer primært på å gi de nasjonale kennelklubbene økt mulighet til å krysse nært beslektede raser eller rasevarianter for å kunne øke genpoolen, og på den måten kunne forbedre hundenes helse. Dette fremgår tydelig av ordlyden i forslaget: “Crosses between breed varieties must follow the general and breed specific principles listed below, performed as a part of a breed specific breeding program worked out by the national kennel club to avoid or reduce health problems or problems caused by unhealthy construction».  

- Astrid Indrebøs argumenter førte gledelig nok til at disse to forslagene, som begge utvilsomt er kontroversielle, fikk solid flertall, melder en fornøyd Hage.

Interesse og engasjement rundt EDS

General Assembly viste også at interessen for, European Dog Show, som går av stabelen i september, er stor også i FCI-organisasjonen. Trine Hage ble blant annet oppfordret til å informere om logistikken rundt arrangementet. I denne diskusjonen ble det fremhevet at utstillingsområdet er lett tilgjengelig, både for FCI-representanter og andre besøkende, og de bekymringene FCIs representanter måtte ha vedrørende avstanden mellom hotellene og utstillingsområdet ble tilbakevist på overbevisende måte.

***

Andre saker og avgjørelser på General Assembly:

Taxes and fees for years 2016-2017

General Committee fremmet på møtet forslag om å øke medlemslandenes avgift for internasjonale utstillinger med € 0,15 per påmeldte hund; økningen var ikke varslet i innkallingen. Økningen ble begrunnet med FCIs økte utgifter, bl.a med arrangement av GA og gaver til delegatene. Avstemningen ble gjennomført før noen kunne ta ordet – og fikk flertallet av stemmene. Trine Hage tok ordet og sa at en økning på i nesten 15% var uhørt, ikke minst fordi det ikke var varslet på forhånd. De nordiske landene sammen med andre av de store europeiske hundelandene som betaler en stor andel av inntektene til FCI stemte mot, men forslaget ble vedtatt med stort flertall av de som betaler minst til FCI gjennom internasjonale utstillinger.    

Valg av representanter og president

Rafael de Santiago ble gjenvalgt som president og Kari Järvinen ble gjenvalgt som styremedlem.

Valg av representanter til FCI Mandantory commissions

Standards Commission:

J Nallen (UY) ble gjenvalgt, R Olivera (PT) og F Asnaghi (IT) ble valgt inn som nye medlemmer i Standard Commission. Kommisjonens president gjennom mange år, Renee Sporre Willis (S) ønsket ikke gjenvalg.

Scientific Commission:

Her var det foreslått gjenvalg på sittende representanter. Imidlertid hadde Israel vært en uke for sen med å foreslå gjenvalg på Zeev Trainin, president for Scientific Commission de senere årene – og nominasjonen ble derfor ikke godkjent av FCI. Følgen av dette ble at Scientific Commission for de neste 2 årene kun består av 4 medlemmer.

Auditor:

Nils-Erik Ahmansson (SE), FCI s revisor gjennom mange år, hadde sagt seg villig til å stille til gjenvalg, og mottok NKKs stemme. Iflg FCI lover var det imidlertid tillatt å stille benkeforslag på revisor. Det kom et benkeforslag på en revisor fra Spania, som ble valgt inn

Membership application

Nicaragua, Azerbaijan og Macedonia fikk innvilget søknad om fullstendig medlemskap. Tyrkia og Kurdistan fikk innvilget sine søknader om associated membership.

World Dog Show 2019 og 2020

Kandidater 2019: Kina, Kroatia, Tyskland, Spania. Kina fikk stort flertall for 2019. Spania fikk verdensutstillingen i 2020.

 

Våre samarbeidspartnere: