Kennelnavn

Flatcoated retriever og valp
Foto: Vibeke Brath

Nye kennelnavn offentliggjøres på NKKs nettsider. Etter publisering på nkk.no er det en generell protesttid på 8 uker. Alle som søker om kennelnavn må være medlem i en NKK-tilknyttet klubb.

 

Nye kennelnavn finner du under "Dokumenter" på denne siden.

Regler for kennelnavn finner du under "Dokumenter" på denne siden.

Alle søkere må være medlem i en NKK-tilknyttet klubb. Om det er flere som søker sammen om kennelnavn vil adressen til «første-søker» være gjeldende.

Sett opp minst tre gjennomtenkte alternativer til ønsket kennelnavn i tilfelle ditt første ønske ikke blir godkjent. Søknaden blir først behandlet av NKK, og senere sendt til - og behandlet av - FCI. Alternativer som blir avslått er enten  allerede i bruk, eller er for like allerede godkjente kennelnavn. Behandlingstiden av kennelnavn kan ta fra 4 til 6 måneder.

Kennelnavnet kan ikke benyttes før du har mottatt en skriftlig bekreftelse fra NKK om at navnet endelig er godkjent. Da skal det også ha vært publisert på www.nkk.no, og protesttiden på 8 uker være over.

Endring av medinnehaver av kennelnavn

Vi gjør oppmerksom på at innehaver av et kennelnavn må være medlem av en medlemsklubb av NKK. Dette gjelder også eventuelle medinnehavere. Det er hovedinnehaver som har kennelnavnets adresse. 

Overdragelse av kennelnavn

Vi gjør oppmerksom på at innehaver av et kennelnavn må være medlem av NKK-tilknyttet klubb. Dette gjelder også evt medinnehavere.  Det er hovedinnehaver som har kennelnavnets adresse. Det er ingen protesttid for registreringen av overdragelsen, slik at navnet kan benyttes med en gang underskrif­ter og registreringsavgift er oss i hende.

Endringer i kennelnavn publiseres på www.nkk.no.

Godkjenning av kennelnavn

NKKs Hovedstyre har vedtatt følgende endring i regler for kennelnavn, pkt 7.2.2 – endelig godkjenning:

«Når NKK har fått svar fra FCI, sender NKK skriftlig tilbakemelding til søker. Etter publisering på nkk.no er det en generell protesttid på 8 uker. Ved protesttidens utløp meddeles søker bekreftelse på endelig godkjenning.»

 

Våre samarbeidspartnere: