Internasjonal championat for juniorer og veteraner

Norsk elghund grå på NKK-utstiling.
Internasjonalt utstillingschampionat for juniorer og veteraner fra 1. august 2022

Internasjonalt utstillingschampionat for juniorer og veteraner ble besluttet innført av FCI på et møte i september 2020. Det er meddelt i rundskriv av 25. juli at dette trer i kraft fra 1. august 2022.

Publisert:
 

NKK innførte ordningen fra og med NKK Fauske (6. og 7. august).

NKKs særkomite for utstillinger gjorde følgende vedtak i sitt møte 7/22, 10 august 2022:

NKKs særkomite for utstillinger har vært i dialog med FCI, og fått klarert at det i Norge er naturlig å knytte tildelingen av internasjonale utstillingschampionat for junior og veteran til hunder som er tildelt CK i hhv. junior- og veteranklasse. Tildelingen skal forstås som en KAN mulighet, ikke som et SKAL.

Reglene er som følger:

C.I.B.-J – Internasjonalt junior championat

3 x internasjonalt junior certifikat på internasjonal utstilling (kan tildeles vinner av juniorklasse hannhund og tispe, 9-18 måneder, med excellent med CK). 3 forskjellige land og 3 forskjellige dommere
3 forskjellige dommere.

C.I.B.-V – Internasjonalt veteran championat

3 x internasjonalt veteran certifikat på internasjonal utstilling (kan tildeles vinner av veteranklasse hannhund/tispe med excellent med CK). 3 forskjellige land og 3 forskjellige dommere.

Dette innføres fra og med NKKs utstilling i Fauske. Mottagere av certifikatene vil motta en e-post med bekreftelse på dette pr. e-post i etterkant av utstillingen.

Søknad om championat skal sendes på eget skjema, dokumentasjon på mottatt certifikat må sendes med søknaden. Søknaden må sendes via den nasjonale kennelklubben.

 

Våre samarbeidspartnere: