Innspill til rovdyrforvaltning

Publisert:
 

NKK kommer med innspill angående rovdyrforvaltning

NKK har i dag oversendt sine innspill angående rovdyrforvaltning til Klima- og Miljødepartementet. Innspillene oversendes i forbindelse med at regjeringen skal legge frem sak for Stortinget om ulvesonen og bestandsmål for ulv. Innspillene er behandlet og godkjent av NKKs hovedstyre på HS-møtet den 20. mai 2015.

Som Norges største interesseorganisasjon for landets 500 000 hunder og deres eiere arbeider NKK for å ivareta behovene til den norske hund og hundeeier. Hundevelferd er styrende for hele NKKs virke, og vårt syn på ulveforvaltning tar følgelig også utgangspunkt i hundevelferd. NKK har en uttalt målsetting i vårt arbeid med rovdyrforvaltning om at trusselen mot hund må reduseres, og hundevelferden på den måten økes.

Må ivareta norske hunder og hundeeieres behov og interesser

NKK har stor forståelse for at rovdyrforvaltning er en sammensatt samfunnskonflikt, som preges og vanskeliggjøres av mange ulike interesser. Som hundeeiernes organisasjon ønsker NKK allikevel at forvaltningen av ulv i kommende år også tar hensyn til de behovene og interessene norske hunder og hundeeiere har.

Hovedpunkter i NKKs innspill er som følger:

  • Det skal fortsatt være mulig å ha hund løs i utmark utenfor båndtvangsperioden i hele landet
  • Naturens mangfold må forvaltes på en slik måte at det fortsatt skal være mulig å drive jakt og friluftsliv på tradisjonell måte også i fremtiden
  • Ulvens iboende skyhet må bevares
  • Seks av de syv norske hunderasene er utrydningstruet, og NKK har et overordnet ansvar for å jobbe for at disse rasene bevares 

- NKK ønsker å være tydelig på at vi som organisasjon, samt de lokale hundemiljøene, også har et ansvar i rovdyrspørsmålet. NKK skal fortsette å tydeliggjøre enhver hundeeiers ansvar for å sørge for sine hunders sikkerhet, også i naturen.

NKK som organisasjon aksepterer at norske hundeeiere må leve med ulv, og anerkjenner dens plass i norsk natur. Vi ber om at myndighetene tar med seg våre innspill videre i sitt arbeid, og på den måte kommer NKK og landets hundeeiere i møte, sier NKKs administrerende direktør Trine Hage.

NKKs Hovedstyre har etablert en midlertidig kompetansegruppe for oppfølging av NKKs rovdyrpolicy. Arbeidsgruppen består av Trine Hage, Ingvild Svorkmo Espelien, Knut J. Herland, Geir Morten Søgård, Einar Rønneberg, Anne Hofmo Bjølgerud og Fredrik Aalerud. Kompetansegruppen arbeider nå med å ferdigstille et notat til NKKs Hovedstyre vedrørende den videre oppfølgingen av NKKs rovdyrpolicy. Notatet vil offentliggjøres på NKKs nettsider så snart det er ferdigstilt og godkjent av Hovedstyret. 

 

Våre samarbeidspartnere: