Innføring av tilter for norsk junior- og veteranchampion utsettes

championatrosett

Koronapandemien medførte dessverre at all IT-utvikling ble satt på vent. På bakgrunn av dette utsettes også innføringen av junior- og veteranchampionatene

 

NKKs hovedstyre vedtok i 2019, etter forslag fra NKKs særkomite for utstilling (NSU), at det skulle innføres nye utstillingstitler fra 1.7.2020; norsk juniorchampion og norsk veteranchampion.

Innføring av disse titlene i NKKs IT-systemer krever tilrettelegging og utvikling både i kritikksystemet som benyttes på utstillinger og i DogWeb i fht søknader og registrering på den enkelte hund. 

Koronapandemien medførte dessverre at all IT-utvikling ble satt på vent fra 15.3.2020. Videreutvikling av NKKs IT-systemer vil starte opp igjen tidlig i 2021, og behov og ønsker er naturlig nok mange.

NKKs Hovedstyre ser behov for at IT-utviklingen i 2021 prioriteres rundt områder og prosedyrer som tilrettelegger for forenklinger og støtte til klubber, forbund og regioner og deres aktiviteter.

På denne bakgrunn har NSU vedtatt (sak 75/20) å utsette innføringen av junior- og veteranchampionatene inntil videre. 

Vi vet at mange har sett frem til innføring av disse eksteriørtitlene, og beklager at det må utsettes ytterligere. 

 

Våre samarbeidspartnere: