Innføring av junior- og veteranchampionat utsettes videre

championat

I påvente av at NKKs Hovedstyre skal lande en helhetlig plan for IT-utvikling, utsettes innføringen av titler for norsk junior- og veteranchampion på ubestemt tid.

Publisert:
 

I 2019 vedtok NKKs Hovedstyre å innføre junior- og veteranchampionat på NKKs nordiske og internasjonale utstillinger med virkning fra 1.7.2020. På grunn av utfordringene NKK fikk som følge av Covid-19 ble disse championatene i 2020 vedtatt utsatt på ubestemt tid.

Innføring av titlene i NKKs IT-systemer krever tilrettelegging og utvikling både i kritikksystemet som benyttes på utstillinger og i DogWeb med tanke på søknader og registrering på den enkelte hund. 

Disse endringene i NKKs IT-system må sees på i en sammeneng med Hovedstyrets helhetlige plan for IT-utvikling. Dette medfører blant annet at innføringen av junior- og veteranchampionat fortsatt må utsettes på ubestemt tid.

NKKs særkomite for utstilling (NSU) vil ta opp igjen saken når NKKs Hovedstyre har vedtatt prioriteringer for IT-prosjekter i organisasjonen.

Vi vet at mange har sett frem til innføring av disse titlene, og beklager at innføringen av disse championatene må utsettes ytterligere.
 

 

Våre samarbeidspartnere: