Ingvild Bretten Berg ny generalsekretær i Norsk Kennel Klub

Profilbilde Ingvild Bretten Berg
Ingvild Bretten Berg starter i jobben som generalsekretær i NKK i februar (Foto: privat)

Med lang erfaring fra lederstillinger i organisasjonslivet, besitter Bretten Berg god forståelse av de ulike rollene sekretariatet, de tillitsvalgte og de politiske organene har. Hun har også privat hatt roller som frivillig på både klubb- og forbundsnivå i organisasjonslivet. 5. februar tiltrer hun rollen som generalsekretær i Norsk Kennel Klub.

Publisert:
 

Ingvild Bretten Berg er utdannet master i organisasjon og ledelse fra Norges Idrettshøgskole og har også grunnfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har sittet i en rekke styreverv innen idretten. Hun har de siste 17 årene arbeidet i Norges Skiforbund, i roller som generalsekretær, assisterende generalsekretær, organisasjonssjef og avdelingsleder.

Viktig å bli kjent med organisasjonen, og bygge tillit

- Drift og virksomhetsstyring av en frivillig organisasjon er en viktig del av frivillighetens virke, både for å sikre organisasjonens rammevilkår, men særskilt for å sikre frivilligheten blant organisasjonens medlemmer. Jeg vil starte arbeidet i NKK med å få god oversikt over organisasjonens hjerte og sjel. Videre vil jeg sammen med Hovedstyret jobbe med å kartlegge hvilke mulighetsrom organisasjonen har, sier Bretten Berg.

- I idretten, hvor største delen av min ledererfaring kommer fra, jobbet vi sammen mot de mål vi skulle nå. Et frivillig medlem er like viktig som en økonomimedarbeider, som er like viktig som en skismører. Min fremste egenskap som toppleder har vært å skape forståelse på tvers i organisasjonen for nettopp dette; at alle er like viktige deler i et stort puslespill. Denne erfaringen er i stor grad overførbar til Norsk Kennel Klub. 

Ingvild Bretten Berg har vokst opp på gård i Romdal i Stange kommune, og kjenner godt til forholdet til dyr og viktigheten av god dyrevelferd. Hun hadde gjennom oppveksten hest – og tror det kan sammenlignes emosjonelt med å være hundeeier. Hun er også opptatt av at hundehold er en viktig del av den norske folkehelsa – både fysisk og mentalt. 

Størstedelen av sitt arbeidsliv har hun jobbet i frivillig sektor, og kjenner godt mekanismene og engasjementet som er viktig for at en frivillig, medlemsbasert organisasjon skal utvikle seg og fungere på best mulig måte. 

- Det er viktig for meg som leder å bli kjent med hjertet og kjernen i organisasjonen. Innsikt og forståelse skaper tillit blant organisasjonens medlemmer, frivillige og ansatte. Gjennom tillit og trygghet kan organisasjonen utvikle seg i positiv retning. Min erfaring at tillitsbasert ledelse med en tydelig retning er det viktigste en leder kan bidra med, sier Bretten Berg. 

Hovedstyret ser frem til å få ny generalsekretær på plass

- Hovedstyret er veldig fornøyd med å få Ingvild Bretten Berg som generalsekretær i NKK. Hun har lang erfaring i organisasjonsarbeid gjennom den tidligere jobben sin i Norges Skiforbund. Det er mange likheter mellom hvordan idretten og NKK er organisert, som vil bli en god ballast i tillegg til meget god og relevant utdanning. Vi er trygge på at Bretten Berg er et godt valg, og ser frem til samarbeidet med henne, sier Hovedstyrets leder Nils-Erik Haagenrud.

Bretten Bergs bakgrunn (utdrag):

2018-2022 Generalsekretær, Norges Skiforbund
2015-2018 Assisterende generalsekretær, Norges Skiforbund
2010-2015 Organisasjonssjef, Norges Skiforbund
2004-2010 Avdelingsleder anlegg og politisk påvirkningsarbeid, Norges Skiforbund
2003-2004 Daglig leder, Anton Megastore
2000-2003 Daglig leder, Friskis&Svettis Oslo
1998-2000 Avdelingsleder, P4 Event

2017 Masterkurs økonomi for beslutningstakere, BI
2015 Ex. Program, strategy in action, BI
1998 Master, Organisasjon og ledelse, Norges Idrettshøgskole
1996 Grunnfag Statsvitenskap, Universitetet i Oslo

NKK har brukt CAPUS i prosessen i sammen med et utvalg fra HS. I finalen var det tre kandidater. Ingvild Bretten Berg var den beste søkeren, som hele Hovedstyret står bak.

 

Våre samarbeidspartnere: