Ingen skjønnhetskonkurranse

NKK hadde onsdag 14. januar et debattinnlegg om helse og hundeavl på trykk i Aftenposten. Innlegget var et svar på en kronikk skrevet av Karen Onsthuus. Innlegget som NKK fikk på trykk var en forkortet versjon, og det fullstendige innlegget kan leses i sin helhet nedenfor.

 

Ingen skjønnhetskonkurranse

Siste innspill i debatten om sykdom hos rasehunder kom fra Karen Onsthuus, som i en kommentar av 28.12. stiller seg kritisk til det hun anser som mangel på etikk i hundemiljøet. Onsthuus påpeker at bevisst avl på hunder med ekstreme eksteriørtrekk er i strid med dyrevelferd. Hun gir Norsk Kennel Klub (NKK) og det organiserte hundemiljøet ansvaret for en slik utvikling, og fremstiller utstilling og rasestandarder som en av hovedårsakene til at det finnes usunne hunder.

NKK er helt enig i at det ikke skal avles frem hunder med overdrevne eksteriørtrekk som går på bekostning av hundens velferd. Det er mange som er opptatt av dette temaet, men hovedsakelig er det NKK og oppdretterne som faktisk setter inn tiltak for å hindre en slik negativ utvikling. Ingen ønsker at det avles usunne hunder. I media får ofte hundeutstillinger skylda for helseproblemene hos renrasede hunder. NKK mener dette er en feil oppfatning av hundeutstillinger. Hundens ønskede bygning skal gjenspeile rasens funksjon som jakt-, vakt-, selskaps- eller gjeterhund. Rasestandarden skal i utgangspunktet beskrive en funksjonell brukshund, og har gjennom de siste tiåra blitt modernisert for å fjerne trekk som ikke var forenlige med sunnhet. Ingen raser skal ha ekstrem bygning eller andre fysiske eller mentale trekk som truer hundens funksjon, helse og velferd - dette står svart på hvitt i alle rasestandarder.

Hundevelferd og glede

NKKs kjernevirksomhet er ikke rasestandarder og utstillinger, men derimot sunne aktiviteter med hund - hundevelferd og glede. En rød tråd gjennom hele organisasjonens virke er arbeidet for å fremme sunnhet og helse hos alle hunderaser. Helse har vært NKKs fanesak i en årrekke, og NKK og raseklubbene driver bekjempelsesprogram for en lang rekke sykdommer. De fleste raser har nå spesifikke helsekrav for å forebygge sykdom, som for eksempel røntgenundersøkelser, DNA-tester og øyelysning. NKK jobber også for å øke fokuset på helse også i bedømmingen. I 2014 ferdigstilte de nordiske kennelklubbene et stort nordisk program (BSI - “Breed Specific Instructions regarding exaggerations in pedigree dogs”) som setter ekstra fokus på sunnhet og bekjempelse av overdrevent eksteriør hos hunder på utstilling. Sentralt i programmet står nettopp generelle krav til funksjonell bygning, som skal være oppfylt hos alle hunder uansett rase.

NKK ser allerede en positiv utvikling, og kommer til å fortsette vårt arbeid for å sikre god hundevelferd - slik at de kan få være til nytte og glede for seg selv, sine eiere, og samfunnet.

Trine Hage, administrerende direktør i NKK

 

Våre samarbeidspartnere: