Informasjon til påmeldte utstillere/deltakere

Hovedstyret vedtok 17. september å innstille terminfestede arrangementer inntil videre. Det er gjort unntak for enkelte prøvetyper.

Publisert:

Innstilling av terminfestede arrangementer

NKKs Hovedstyre vedtok 17. september å opprettholde HS-vedtak 75 om innstilling av terminfestede arrangementer og deltakelse med landslag i utlandet inntil videre. Det er gjort et unntak for følgende prøvetyper (listen er uttømmende) etter dialog med Mattilsynet:

Bevegelige prøver (én hund og én dommer)
Blod- og fersksporprøver
Alle drevprøver
Elghundprøve bandhund
Elghundprøve løshund
Elgsporprøve
Brukshundprøve for Schweisshund

Ordinære/samlede prøver (flere hunder på samme sted, men mulig å holde helt adskilt)
Alle drevprøver
Alle harehundprøver
Løshund elg
Alle mentaltester
Vannprøver for Newfoundlandshund
Elghundprøver 2-dagsprøver
Kreativ lydighet
RIK-sporhund

Påmeldingsavgifter og vurderinger rundt eventuell tilbakebetaling

Tirsdag 10.09.19 ble det sendt e-post fra NKKs administrasjon til alle NKK-klubber og -forbund. E-posten inneholdt informasjon om påmeldingsavgifter og vurdering av eventuell tilbakebetaling, samt informasjon om praktisk håndtering av innstilte arrangement i saken om alvorlig sykdom hos hunder. Det er opp til den enkelte arrangør å beslutte eventuell tilbakebetaling av påmeldingsavgifter til deltakere. NKK oppfordrer arrangører til å gjøre en vurdering av totale kostnader ved innstilte arrangementer og basere sin vurdering vedrørende refusjon på dette grunnlaget.

Mange arrangører jobber nå med kartlegging for å ta en beslutning, noe som vil kunne ta tid.

Spørsmål om de ulike arrangementene må rettes direkte til den enkelte arrangør.

NKK Rogaland refunderer 75 % for avlyst utstilling

Basert på force majeure og påløpte og betalte kostnader for NKK region Rogaland, besluttet hovedstyret at det refunderes 75 % av påmeldingsavgiften til deltakere/hunder påmeldte til NKK Rogaland 14. – 15. 9. 2019.

 

Våre samarbeidspartnere: