Informasjon til arrangører

Hovedstyret vedtok 17. september å innstille terminfestede arrangementer inntil videre. Det er i etterkant gjort unntak for enkelte prøvetyper, og åpnet for ytterligere unntak ved en grundig risikoanalyse godkjent av NKK.

Publisert:

Hovedstyrevedtak om innstilling av arrangementer, 23. september


77– Alvorlig sykdom hos hund i Norge
Hovedstyret vedtok å opprettholde HS-vedtakene 75 og 76 om innstilling av terminfestede arrangementer og deltakelse med landslag i utlandet inntil videre. Unntak fra og med 23. September gjøres for følgende prøvetyper:

Bevegelige prøver (én hund og én dommer)
 • Blod- og fersksporprøver
 • Alle drevprøver
 • Elghundprøve bandhund
 • Elghundprøve løshund
 • Elgsporprøve
 • Brukshundprøve for Schweisshund
 • Jaktprøve for halsende fuglehund

Ordinære prøver (flere hunder på samme sted, men mulig å holde adskilt)
 • Alle drevprøver
 • Alle harehundprøver
 • Løshund elg
 • Alle mentaltester
 • Vannprøver for Newfoundlandshund
 • Elghundprøver 2-dagsprøver
 • Kreativ lydighet
 • RIK-sporhund
 • Jaktprøve for Wachtelhund (kun en prøve avholdes 19.-20.10.19)
 • Jaktprøver for spaniel (ikke JAL/ apport)
 • Kvalifiseringsprøve for Retrievere (forutsetter bruk av privat dummy/ ikke delt dummy)
 • Begynnerklasse B-prøve for Retriever (forutsetter bruk av privat dummy/ ikke delt dummy)
 • Jaktprøver for stående fuglehund

Det vil kunne åpnes for ytterligere prøvetyper forutsatt at det sendes inn en grundig risikoanalyse basert på utsendt mal som godkjennes av NKKs Helseavdeling.

Bakgrunn: Etter en helhetsvurdering, basert på konkret risikovurdering og dialog med flere berørte miljø, har Hovedstyret i ekstraordinært styremøte 23. september funnet det korrekt å åpne for flere prøvetyper.
 

Våre samarbeidspartnere: