Informasjon om innstilte arrangementer sendt til alle NKK-klubber og forbund

Tirsdag 10.09.19 ble det sendt e-post fra NKKs administrasjon til alle NKK-klubber og forbund. E-posten inneholdt informasjon om påmeldingsavgifter og vurdering av eventuell tilbakebetaling, samt informasjon om praktisk håndtering av innstilte arrangement i saken om alvorlig sykdom hos hunder. Mange arrangører jobber nå med kartlegging for å ta en beslutning, noe som vil kunne ta tid. Spørsmål om de ulike arrangementene må rettes direkte til den enkelte arrangør.

Publisert:

Innholdet i e-posten var som følger:

Til alle NKKs klubber og forbund

Innstilte arrangementer i forbindelse med alvorlig sykdom,
september 2019
 

HS innstilte alle terminfestede arrangementer 9. - 16. september 2019 i eget HS-vedtak 9. september. I tillegg anbefalte NKK klubber og forbund å innstille/utsette arrangementer helgen 6. – 8. september.
Avhengig av utviklingen fremover i tid, vil flere arrangementer kunne bli innstilt.

Påmeldingsavgifter og vurdering av evt. tilbakebetaling

NKK understreker at det er opp til den enkelte arrangør å beslutte eventuell tilbakebetaling av påmeldingsavgifter til deltakere. Der force majeure-situasjoner er regulert i regelverket, skal dette følges.

Vi oppfordrer den enkelte arrangør til å gjøre en vurdering av de totale kostnadene ved arrangementene som nå er innstilt, inkludert evt. lønns-/honorarkostnader. Basert på vurderingen kan arrangør velge å ikke refundere eller refundere deler av påmeldingsavgiften iht force majeure-prinsippet beskrevet i vedlagte betenkning. Alternativt kan arrangør velge å refundere hele påmeldingsavgiften.

Kostnad: Avgifter til NKK
Arrangører som velger å refundere hele, eller deler av, påmeldingsavgiften, skal kun betale IT-avgift til NKK. IT-avgiften dekker allerede påløpte banktransaksjonskostnader i forbindelse med påmeldingen og refusjon. For å unngå ytterligere økonomisk byrde på arrangørene, vil ikke aktivitetsavgiften bli belastet.

Arrangører som velger å ikke tilbakebetale påmeldingsavgift, blir belastet aktivitetsavgift og IT-avgift på vanlig måte. Aktivitetsavgiften bidrar til å dekke arbeidskostnader/ressursbruk i administrasjonen knyttet til den oppståtte situasjonen.

Eksempler på andre kostnader arrangører kan bli ansvarlige for:

  • Halleie/leie av terreng
  • Påløpte reisekostnader
  • Hotellkostnader
  • Innkjøpte premier og rosetter
  • Leie av nettbrett
  • Andre inngåtte avtaler
  • Mva-avgift skal betales dersom påmeldingsavgiften ikke refunderes i sin helhet.

Dommere, ringsekretærer og annet personell har ikke rett på honorarer i denne situasjonen. Iht FCI-reglene skal dommere få dekket allerede påløpte kostnader, som forhåndsbetalt/ikke refunderbare flybilletter, hotellkostnader mv.

FØR påmeldte deltakere informeres om hvordan påmeldingsavgift/evt tilbakebetaling håndteres, arrangør ta direkte kontakt med Organisasjons- og aktivitetsavdelingen på epost utstilling@nkk.no.

Vedlagt følger juridisk grunnlag for arrangørenes anledning til å benytte force majeure-prinsippet ved avlysning av arrangementer dersom dette er ønskelig. Dersom man velger å gjøre dette er det viktig med god varsling til deltakerne for at prinsippet skal kunne benyttes, se vedlagte betenkning.

Praktisk håndtering av innstilte arrangement

NKK-administrasjonen registrerer de innstilte arrangementene i terminlisten/fagsystemet. Arrangører som ønsker å flytte arrangementet frem i tid må varsle dette til utstilling@nkk.no.

Arrangørene må selv gi informasjon direkte til påmeldte deltakere om innstillingen av sitt arrangement.

Det blir tilrettelagt for full og/eller delvis refusjon av påmeldingsavgift for de klubber og forbund som ønsker å gjøre dette. Nærmere informasjon fås ved kontakten med utstilling@nkk.no.


Vedlagt e-posten var også en betenkning gitt av advokat Stephan Didrich Eid, om Juridiske konsekvenser av avlyste avtaleforhold. Denne finner du i sin helhet her.

 

Våre samarbeidspartnere: