Ikke tilbake i normal drift

Illustrasjonsfoto
Foto: iStock

Da koronapandemien med tilhørende smittebegrensningstiltak og aktivitetsstans traff Norge i mars medførte det et umiddelbart og vesentlig inntektsbortfall for Norsk Kennel Klub. Etter et varsel om mulig konkurs er organisasjonen vår reddet ut 2020 takket være regioner, klubber, forbund, medlemmer og andre ildsjeler. Det er vi glade for. Dessverre betyr ikke dette at vi er tilbake i normal drift.

Publisert:
 

Et plutselig likviditetsbortfall gjorde NKK sårbare på vårparten. Vi så at vi ikke ville ha muligheten til å tilby alle tjenester våre medlemmer, oppdrettere og andre ønsker og er vant til å ha tilgang på. Telefontjenesten vi normalt har er svært kostnadskrevende og måtte kuttes vesentlig ned. Saksbehandlingstidene vi normalt søker å holde oss innenfor var heller ikke mulige å overholde om vi skulle overleve den økonomiske situasjonen vi kom i. Tjenestetilbudet vårt på flere felter måtte innstilles for å redde kjernedriften.

Da vi på forsommeren kunne informere om at vi var reddet økonomisk, opplevde nok mange at det betydde at NKK var tilbake i normal drift. Slik er det dessverre ikke.

For å kunne komme gjennom et tøft år har vi ikke mulighet til å gjenopprette tjenestetilbudet vi hadde tidligere. Det vil rent praktisk si at vi ikke har anledning til å åpne telefontjenesten dere alle er vant til, og at vi ikke kan love å komme tilbake til ordinære saksbehandlingstider/responstider i 2020.

Utviklingsprosjektene som ble stanset i mars kan ikke startes opp igjen i år, og noen må kanskje legges på is også i lengre tid. Støtte til dommerutdanning, landslag og andre som ble stanset vil heller ikke kunne settes i gang igjen i år. Store arrangementer – som Dogs4All – er avlyst.

Vi jobber med fremtidens NKK

Det jobbes med å finne en vei til en sunn og bærekraftig organisasjon for fremtiden. Hovedstyret, tillitsvalgte fra klubber og forbund, medarbeidere og andre støttespillere er med i arbeidet. Hvordan vår «nye normal» vil se ut, hvilket tjenestetilbud vi vil ha i fremtiden, hvilke oppgaver som løses i NKK administrasjonen og hvilke oppgaver som i fremtiden må løses av andre deler av NKKs organisasjon, vet vi ikke enda. Arbeidsgrupper og NKKs eiere jobber med dette, og vi har alle en periode med endringer og usikkerhet foran oss.

Vi vil holde dere oppdatert om tiltak, endringer og tjenestetilbud fortløpende, så snart ting er avklart.

Vi vet mange ønsker å komme i kontakt med oss, og er frustrerte over lange saksbehandlingstider og manglende svar på oppfølgingsspørsmål og purringer. Spørsmål som dere kan finne svar på gjennom våre elektroniske tjenester, og ved å lese på våre nettsider, vil vi fremdeles ikke kunne prioritere å svare på. Purringer på saker som løpende oppdateres på Min side kan ikke prioriteres. Saksbehandlingstidene kan være forlenget ut året.

Frem til vi har meislet ut hvordan NKK i fremtiden vil se ut, må vi be dere om fortsatt tålmodighet med oss.
 

 

Våre samarbeidspartnere: