I praksis helårs båndtvang

Mener Miljødirektoratet i praksis innfører helårs båndtvang i ulvesonen.

Publisert:
 

Nedenstående pressemelding ble 21.02. sendt ut til landets medier og politiske partier. 

I sitt avslag på søknad om skadefelling av ulv i Trysil kommune, av 20. februar, uttaler Miljødirektoratet at en tilfredsstillende løsning for å hindre at ulv skader hund er å aldri slippe hunder løs. Norsk Kennel Klubb (NKK) stiller seg sterkt kritisk til utsagnet, og mener en slik løsning innebærer å frarøve hunder i ulvesonen muligheten til et fullverdig liv. 

Å kunne løpe fritt er en del av hunders naturlige atferd. NKK er derfor imot forslag om å, i praksis, utvide båndtvangen til å gjelde hele året i ulvesonen.
 
I avslag på søknad om skadefelling av en ulv i Trysil kommune 20. februar 2017 uttaler Miljødirektoratet at skadefelling kun er tillatt når det ikke finnes annen tilfredsstillende løsning for å hindre ytterligere skade på hund. Videre uttaler Miljødirektoratet at det i dette tilfellet finnes tiltak for å forebygge angrep, og at løsningen er å kun slippe hunder løs innenfor inngjerdete områder eller i hundegård. Jakt med hund bør ifølge Miljødirektoratet gjøres med hund i bånd eller med beskyttelsesvest.
 
Hunder i ulvesonen vil, dersom en slik forståelse av regelverket skal være gjeldende, bli frarøvet muligheten til normal atferd – noe som vil være svært dårlig dyrevelferd.

I utkastet til ny lov om dyrevelferd stod det blant annet: ”Når mennesker holder dyr, tar vi samtidig kontroll over hele dyrets livsløp, og dyret er prisgitt det stell og den omsorg det blir gitt. Hold av dyr innebærer med få unntak en frihetsberøvelse og setter nødvendigvis visse begrensninger i forhold til dyrenes normale atferd i naturen.” Å skulle sette enda flere restriksjoner på hunders mulighet til å være nettopp hund blir derfor uforsvarlig.

NKK mener at en utvidelse av båndtvang som et tiltak for å unngå skadefelling i ulvesonen vil kunne være i strid med hundelovens § 6 og lov om dyrevelferd § 23.

Norsk Kennel Klub ønsker å understreke at det er svært viktig for våre medlemsklubber å kunne avvikle trening, prøver og konkurranser i alle deler av landet, der hunder kan slippes fri. Disse aktivitetene er viktige verktøy i avlsarbeidet for mange av hunderasene NKKs medlemsklubber forvalter, for å sikre fortsatt sunne hunder med gode bruksegenskaper. Aktiviteter der hunder kan slippes fri er også svært viktige i trening av bl.a. ettersøkshunder.
 
Norsk Kennel Klub forholder seg til rovdyrforliket og den etablerte ulvesonen. Vårt ønske i denne saken er å redusere trusselen mot hund og bidra til økt hundevelferd. Det er mer enn 400 000 hundeeiere i Norge, de aller fleste er daglige brukere av natur og utmark. Norske hundeeiere lufter hundene sine 2-3 ganger om dagen, og er daglig 1-3 timer ute i norsk natur. NKK mener å tilrettelegge for et aktivt hundehold gir positive effekter for folkehelsen. Dette gjelder selvsagt også for alle dem som bor i ulvesonene i Norge.

 

Våre samarbeidspartnere: