Hyklersk eller heltemodig

Publisert:
 

Hyklersk eller heltemodig?

NKK har i løpet av den siste måneden mottatt overveldende støtte fra hundeelskere både i Norge og internasjonalt til vårt engasjement i Kina-saken. Allikevel har enkelte, særlig i utlandet, beskrevet NKK som hyklerske i vårt engasjement, og avfeid våre reaksjoner som populistisk snakk.

NKK mener situasjonen for hunder i Kina er såpass alvorlig at det skulle være unødvendig å lete etter vikarierende motiver. Mishandlingen som foregår i landet er så grov, grotesk og altomfattende at vi mener enhver organisasjon som arbeider for hundens beste plikter å reagere.

Nedenfor finner du en oversikt over hvilke spørsmål NKK har mottatt vedrørende vårt standpunkt i denne saken, og NKKs svar på disse.

Hvorfor sa ikke NKK noe umiddelbart etter avstemmingen på General Assembly, hvor Kina vant WDS2019 på demokratisk vis?

  • NKK var selvfølgelig også før valget klar over at man i Kina spiser hund. Dette informerte også CKU om i sin søknad. NKK var også klar over at det eksisterer utfordringer med hensyn til hundevelferd i Kina. Dette, kombinert med at vår lobbyisme bekreftet at Europaseksjonen ville stemme for Tyskland, slik Norge gjorde, bidro til at NKK ikke inntok talerstolen umiddelbart etter avstemmingen på General Assembly. NKK var derimot absolutt ikke klar over at mishandlingen var så ustrakt som den faktisk er. Når vi kort tid i etterkant av valget ble gjort oppmerksomme på omfanget av mishandlingen, og ikke mottok svar fra FCI eller China Kennel Union på vårt spørsmål om hva som hadde blitt gjort, eller hva tiltaksplanen for å stoppe mishandlingen var, ble det i praksis umulig for NKK å kunne støtte arrangementet. Blankt punktene i NKKs formålsparagraf er at vi skal arbeide for «etisk og praktisk riktig behandling av hunder» - også internasjonalt. NKKs formålsparagraf er derfor ikke forenlig med å delta på dette arrangementet, noe NKKs Hovedstyre har konkludert med i sin behandling av saken.

Hvorfor har NKK reagert så sterkt på mishandlingen av hunder i Kina, når mishandling også foregår i andre land?

  • NKK er klar over at det finnes store utfordringer også i andre land enn Kina. Blant annet er veddeløpsindustrien eller behandlingen av løshunder i enkelte land utfordringer som det absolutt bør tas tak i. Til tross for dette finnes det i mange av disse landene et aktivt nettverk av organisasjoner med kompetanse og ressurser som arbeider med å bedre velferden. I tillegg er det etablert lovverk som kan håndheves når mishandling avdekkes. Grunnen til at NKK reagerer så kraftig mot Kina er både graden av mishandling samt omfanget, men også at det pr. i dag ikke eksisterer noe rettsvern for dyr i landet. Vi synes det er overraskende at det letes etter vikarierende motiver, da det for oss er innlysende at nasjonale kennelklubber – og ikke minst det internasjonale kennelforbundet – bør gjøre alt som står i deres makt for å få en slutt på mishandlingen.

Er ikke NKK hyklerske når de reagerer så sterkt på mishandling i andre land, når vi ikke har plettfri hundevelferd her hjemme?

  • NKK har lenge arbeidet intensivt med å bedre hundevelferden i Norge. Vi ser at de tiltakene som har blitt gjort har ført til konkrete resultater, og bidratt til at vi nå har en hundevelferd i Norge som er vesentlig bedre enn i de fleste andre land, om enn ikke plettfri. NKK kommer til å fortsette dette arbeidet også i årene som kommer, da vi er klar over at det fortsatt finnes ting å ta tak i. Arbeidet for å bedre helse og velferd, bedre tilsyn samt arbeidet for å endre hundeloven vil være områder som vi skal fokusere på. Til tross for at det finnes områder med forbedringspotensial her hjemme anser vi det som riktig og nødvendig å reagere på grov mishandling i andre land. Ingen kan tillate seg å vente til alt er perfekt i sitt hjemland før man tør å heve stemmen overfor et så grotesk eksempel som Kina. Her i Norge har vi ikke løshunder, og vi har kun et fåtall aktører som arbeider med omplassering av dyr, da dette er et forholdsvis lite problem. Det er heller ikke vanlig å ha pengepremier for hundekonkurranser, og veddeløp er forbudt ved lov. Alt dette gjør at vi i Norge har en hundevelferd som generelt er meget god, sammenliknet med de fleste andre land. På bakgrunn av dette har vi kunnskap og ressurser som gjør at nå vi ønsker å jobbe for et økt fokus på dette også internasjonalt.

Risikerer ikke NKK å miste et viktig internasjonalt fellesskap om de nå ekskluderes fra FCI?

  • NKK ønsker naturligvis å fortsatt være en del av det internasjonale kennelforbundet, nettopp for å kunne bidra til bedre hundevelferd verden over og for å kunne dra veksel på det gode arbeidet som gjøres i andre land. NKK har vært en svært aktiv pådriver i FCI på mange områder, spesielt innen helse, og ser selvfølgelig verdien i å kunne fortsette dette arbeidet. Allikevel forutsetter dette at FCI tar innover seg i hvor stor grad de beveger seg vekk fra de verdier og behov som hundeeiere flest har, og i hvor liten grad de arbeider i tråd med sin egen formålsparagraf. Om ikke FCI nå er villige til å gi hundevelferd for «hunder flest» en vesentlig mer sentral plass, fremfor å bruke ressurser og penger på arrangementer og aktiviteter som ikke nødvendigvis kommer hunder verden over til gode, vil medlemskap være uforenlig med NKKs ønske om å jobbe for hundevelferd og glede.

Hvorfor reagerer NKK så sterkt på utdelingen av «gullkortene» som ble delt ut av China Kennel Union i etterkant av valget på General Assembly?

  • NKK presiserte i vår informasjon utad at kortene ble delt ut etter avstemmingen. Det NKK ønsker å sette fokus på her er den svært uheldige presedensen den kinesiske kennelunionen setter ved å dekke tre netters hotellopphold på femstjerners hotell for nær hundre delegater, spesielt sett i lys av at ressursene heller kunne ha kommet hundesaken til gode. NKK vil for all del unngå at det skapes en presedens for at arrangører bruker flerfoldige hundre tusen på reiseutgifter, fremfor å bruke penger på hundevelferdsmessige utfordringer i eget land. NKK understreker at de norske delegatene på stedet i utgangspunktet ikke ønsket å ta imot kortene, da slike gaver er utenkelige i vår del av verden. Grunnet dette kunne utdelingen vært for utrolig til å være sann for norske hundeeiere, og delegatene tok derfor til slutt imot kortene av dokumentasjonshensyn.

Hvorfor har NKK takket nei til møtet med FCI den 29. juli; er ikke dialog det mest hensiktsmessige?

  • NKKs Hovedstyre har, ved to anledninger, enstemmig vedtatt NKKs standpunkt i saken. Vi ønsker ikke at WDS 2019 skal avholdes i Kina uten at arbeidet for hundevelferd i landet har kommet betraktelig mye lenger, og det er NKKs endelige avgjørelse. Det faktum at NKKs avgjørelse i saken er endelig er hovedårsaken til at NKK meldte forfall til hastemøtet i Brussel senere denne uken. NKKs avgjørelse i Kina-saken er samsvarende med at:
    • NKKs øverste organ, Representantskapsmøte (RS), har gitt NKK en hovedoppgave: Å arbeide for hundevelferd. Det er akkurat hva NKK gjør i denne saken.
    • Det er FCI som gjennom sin advokat har truet NKK med sanksjoner for å utføre det oppdrag våre medlemmer/eiere har gitt oss, og for fritt og uavgrenset hevde våre meninger.
 

Våre samarbeidspartnere: