Hvem er din friluftslivsfavoritt?

Australian shepherd
Illustrasjonsfoto: Vibeke Brath

Kjenner du noen som har gjort en ekstra innsats for å fremme natur og friluftsliv? Nå har du mulighet til å foreslå kandidater til Friluftslivsprisen og Ildsjelprisen. Prisene tildeles av organisasjonen Norsk Friluftsliv og "Friluftsliv for alle".

Publisert:
 

Friluftslivsprisen 

Noen har i større grad enn andre sett betydning av å ta vare på og å tilrettelegge for aktivt friluftsliv – i pakt med firluftlivets gode verdier. De har gått foran som tilretteleggere, veiledere og forbilder. Andre evner å formidle naturens vare og fine stemninger og dens storslagenhet gjennom ord og bilder, som kan gi en bredere forståelse for skaperverkets mangfold og oppmuntre til økt bruk av naturen – med sunn nysgjerrighet, forståelse og respekt for naturens verdier.  Det er blant annet slike foregangsmennesker, og også organisasjoner som skal hedres med Den norske Friluftslivsprisen.

Juryen består av Dag Kaas (leder), fylkesmann Lars Sponheim, avd.dir. i Miljødirektoratet, Berit Lein, stortingsrepresentantene Jan Bøhler, Ingjerd Schou og Arne Nævra (naturfotograf), samt programskaper i NRK/TV Trond Berg og Kjell Haugen som representant for "Friluftsliv for alle".

Ildsjelprisen

Ildsjelprisen hedrer kandidater, en person eller også et lag eller forening som på en forbilledlig måte har umerket seg lokalt. Her kan det være like aktuelt å hedre unge, som viser et ekstraordinært engasjement, som eldre som har befestet dette gjennom et langt liv. Juryen kan også hensynta geografi og kjønn ved valg av finalister.

Kandidatens arbeid må kunne samles i begrepet «la naturopplevelser gå i arv». Typiske innsatsområder kan være formidling av natur og naturens stemninger og gleder til inspirasjon for folk flest, praktisk eller samfunnsmessig tilrettelegging av friluftsliv for allmennheten og innsats for bærekraftig og naturvennlig friluftsliv. Kandidatene kan ha sitt virke i alle deler av norsk natur – i nærområdet der folk bor, langs kysten, i skog og lavland og på fjellet.

Kandidatforslag til begge prisene må inneholde følgende opplysninger om kandidaten:

Forslag på kandidater sendes til juryens sekretær, Arne D. Danielsen innen tirsdag 30. april: arnedd@online.no.


Prisene overrekkes under festivalen "Friluftsliv for alle" på Stenberg friluftsmuseum i Vestre Toten søndag 1. september

Les mer om prisene på nettsidene til "Friluftsliv for alle", her

 

 

 

Våre samarbeidspartnere: