Husk båndtvangen fra 1. april

Hund på fjelltur i bånd
Ordinær båndtvang er landsdekkende og gjelder alle hunder.

Med mindre du befinner deg i et av landets friområder for hund, må hunden holdes i bånd over alt fra og med denne dagen.

Publisert:
 

Lørdag 1. april trer den landsdekkende båndtvangen i kraft. Den ordinære landsdekkende båndtvangen strekker seg frem til og med 20. august, og gjelder for alle hunder, uavhengig av rase, størrelse og brukstype. 

Beskytte annet dyreliv

Båndtvangen er innført for å beskytte velferden til vilt og deres avkom. Dyrelivet er ekstra sårbart fra april til august, og hunder skal derfor holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet i denne perioden. 

Ta NKKs digitale "båndtvangkurs" her

Ønsker økt fokus på hunvelferd

Naturlig atferd for en hund er å kunne løpe fritt. Dyrevelferdsloven sier tydelig at det er hundeeiers ansvar å sørge for at hunden skal kunne utøve naturlig atferd, men samfunnet må gjøre det mulig for eieren å gjøre dette. 

Egnede friområder for hund er derfor et viktig innslag i hundevelferden, og NKK vil arbeide for at flest mulig hunder skal få tilgang til dette. NKK mener at hver enkelt kommune skal vise et ansvar, og selv sørge for at de har et tilbud til hunder og hundeeiere. Særlig de kommunene som har utvidet båndtvangsreglene. 

Jo flere som presser på, jo større er sannsynligheten for å bli hørt, slik at forholdene legges mer til rette for hund og hundeeiere. NKKs administrerende direktør, Agnes Beate Steen Fosse, har klare forventninger til lokalpolitikerne fram mot kommunevalget: 

– Inn mot kommunevalget i september forventer NKK at kommunene tilrettelegger for at 1,2 millioner hundereiere og deres hunder får tilstrekkelig plass i sine lokalsamfunn. Det er viktig at kommunens politikere blir klar over, og forstår, behovet for god tilrettelegging for hund i lokalsamfunnet. 

Lokale båndtvangsregler utfordrer hundevelferden

Selv om friområder et godt tilskudd til hundevelferden, er det viktig at kommunene ikke «slipper unna» med å opprette en hundepark. At kommunen oppretter et friområde for hunder er veldig bra, men det viktigste grepet for å sikre god hundevelferd er at kommunene begrenser utvidelsen av båndtvangsregler i vanlige turområder.

NKK jobber derfor også for å få kommunene til å redusere sine lokale båndtvangsregler, samt opprette flere friområder for hund. 

 

Våre samarbeidspartnere: