Husk båndtvangen

Båndtvang, ramp. Foto: CF-Wesenberg / Kolonihaven
Foto: CF-Wesenberg/Kolonihaven

Mandag 1. april trer den landsdekkende båndtvangen i kraft. Med mindre du befinner seg i et av landets få friområder for hund, må hunden derfor holdes i bånd over alt fra og med denne dagen.

 

NKK oppfordrer alle hundeeiere til å respektere båndtvangen som varer frem til og med 20. august.

Beskytter dyreliv

Båndtvangen er innført for å beskytte velferden for vilt og deres avkom. Dyrelivet er ekstra sårbart fra april til august, og hunder må derfor holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet i denne perioden.

Et spørsmål om dyrevelferd

NKK har stor forståelse for at hundeeiere må ta spesielt hensyn til annet dyreliv i båndtvangsperioden. Allikevel er det et faktum at den i praksis frarøver hunder muligheten til normal atferd over en lang periode. Mangel på passende friområder kan gi grobunn for konflikter og frustrasjon både for to- og firbente. 

Hunden har et iboende behov for å kunne bevege seg fritt fra tid til annen. Det er derfor også et spørsmål om dyrevelferd å opprette hundeparker, og hundeskoger hvor de firbente har muligheten til å løpe fritt.

Selv om mange lokale hundeklubber har opprettet slike områder på eget initiativ, er vi avhengig at kommunene også engasjerer seg, og bidrar til dette. Det er presisert i dyrevelferdsloven at dyrs iboende behov skal bevares. Dette inkluderer i aller høyeste grad behovet for å bevege seg fritt. Tilrettelagte friområder for hunder er avgjørende for å kunne opprettholde god hundevelferd, også i båndtvangsperioden.

Friområder for hund

Norsk Kennel Klub er også igang med å kartlegge hvor i landet det finnes friområder for hund. Hvis man ønsker å se hvilke friområder som finnes i sin kommune, kan man klikke seg inn på www.nkk.no/kart og søke seg frem til sin kommune.

Friområdene kommer i ulike størrelser og varianter. Noen er inngjerdet, andre ikke. Fellesnevneren er at området er tydelig merket, og fritatt for båndtvangsbestemmelsene. Som betyr at uansett hva slags båndtvangsregler kommunen ellers har, vil det være mulig for hunden å bevege seg uten bånd i en hundepark. 

Bidra til økt hundevelferd i din kommune

Ønsker du å lese mer om hvordan du kan gå frem for å påvirke forholdene i ditt nærområde? Eller er din kommune kanskje i ferd med å vedta forskrifter som du er uenig i? Les mer på NKKs båndtvangsider.

 

Våre samarbeidspartnere: