Husk båndtvangen

NKK oppfordrer hundeeiere til å respektere båndtvangen som trer i kraft 1. april. Vi oppfordrer samtidig landets kommuner til å komme hundeeiere i møte ved å opprette friområder for hund!

Publisert:
 

Husk at ordinær båndtvang varer til og med 20. august. 

Beskytter dyreliv

Båndtvangen er innført for å beskytte velferden for vilt og deres avkom.

- Dyrelivet er ekstra sårbart fra april til august, og hunder må derfor holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet i denne perioden, sier NKKs administrerende direktør Trine Hage.

Fokus på dyrevelferd

NKK har stor forståelse for at hundeeiere må ta spesielt hensyn til annet dyreliv i båndtvangsperioden. Allikevel er det et faktum at den i praksis frarøver hunder muligheten til normal atferd over en lang periode. Mangel på passende friområder kan gi grobunn for konflikter og frustrasjon både for to- og firbente. 

Les også: Friluftsmeldingen - veien mot friheten

- Norske hundeeiere møtes med stadig flere krav, og det er viktig at samfunnet gir noe tilbake til våre firbente. Det er presisert i dyrevelferdsloven at dyrs iboende behov skal bevares. Dette inkluderer i aller høyeste grad behovet for å bevege seg fritt. Tilrettelagte friområder for hunder er avgjørende for å kunne opprettholde god hundevelferd, også i båndtvangsperioden, sier Hage.

Bidra til økt hundevelferd i din kommune

Ønsker du å lese mer om hvordan du kan gå frem for å påvirke forholdene i ditt nærområde? Eller er din kommune kanskje i ferd med å vedta forskrifter som du er uenig i? Les mer på NKKs båndtvangsider.

 

Våre samarbeidspartnere: