Husk båndtvangen

Fra 1. april er det båndtvang i hele landet. Med mindre du befinner deg i et av landets få friområder for hund, må hunden holdes i bånd over alt fra og med denne dagen.

Publisert:
 

Husk at ordinær båndtvang varer til og med 20. august. 

Beskytter dyreliv

Båndtvangen er innført for å beskytte dyrelivet, som er ekstra sårbart i perioden fra april til august.

– Selv om vi ønsker hundens beste, og at hunden skal kunne løpe fritt, er det viktig å følge de gjeldene lovene. Dyrelivet er ekstra sårbart fra april til august, og hunder må derfor holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet i denne perioden, sier NKKs administrerende direktør Trine Hage.

Fokus på dyrevelferd

NKK har stor forståelse for at hundeeiere må ta spesielt hensyn til annet dyreliv i båndtvangsperioden. Allikevel er det et faktum at den i praksis frarøver hunder muligheten til normal atferd over en lang periode. Mangel på passende friområder kan gi grobunn for konflikter og frustrasjon både for to- og firbente. 

– Norske hundeeiere møtes med stadig flere krav, og det er viktig at samfunnet gir noe tilbake til våre firbente. Det er presisert i dyrevelferdsloven at dyrs iboende behov skal bevares. Dette inkluderer i aller høyeste grad behovet for å bevege seg fritt. Tilrettelagte friområder for hunder er avgjørende for å kunne opprettholde god hundevelferd, også i båndtvangsperioden, sier Hage.

Bidra til økt hundevelferd i din kommune

Ønsker du å lese mer om hvordan du kan gå frem for å påvirke forholdene i ditt nærområde? Eller er din kommune kanskje i ferd med å vedta forskrifter som du er uenig i? Da kan du få nærmere informasjon om dette på NKKs båndtvangssider.

 

Våre samarbeidspartnere: