Hundevettregler for barn

Mattilsynet: Hvert år bites mange barn av hunder. Dette skjer ikke alltid fordi hundene er aggressive, men fordi de leser kroppsspråket vårt feil – akkurat som barn kan mistolke hundens kroppsspråk. Barn har også mer uforutsigbar oppførsel enn voksne og er derfor ekstra utsatt.

Publisert:
 

Studier viser at 7 av 10 bitt kunne vært unngått dersom barn og foreldre hadde hatt større kunnskap om hundens atferd og hvordan hundebitt kan unngås. Derfor er det viktig å lære barnet å forstå hvilke situasjoner som kan være ubehagelige for hunden og dermed potensielt farlige for barnet.

Mattilsynet har utarbeidet "hundevettregler for barn" for hvordan barn på best mulig måte skal omgås hunder. Disse kan lastes ned fra Mattilsynets nettsider, sammen med en tegneblokk med hundevettreglene.

Barn + Hund = Sant

Norsk Kennel Klub mener at barn og hunder hører naturlig sammen. Jo mer kunnskap barna har om våre firbeinte venner, jo bedre blir forholdet. NKK har produsert en egen skolepakke rettet mot elever i 3. klasse - "Hunden, menneskets beste venn". 

Gjennom å løse oppgaver og tolke illustrasjoner får elevene kunnskap blant annet om hvordan de skal hilse på hunder, de ulike yrkene hunder har i dagens samfunn og hvordan de skal forstå hundens kroppsspråk. Skolepakken er gratis.

Jo tidligere barn får kjennskap til hvordan hunder reagerer, jo mindre er sjansen for at potensielt uheldige situasjoner oppstår. Når barn lærer mer om hunder får de også større respekt for dyr, naturen og andre mennesker.

 

Våre samarbeidspartnere: