Hundeloven må revideres nå

I to år har hunden Bob sittet på kennel i påvente av endelig dom i saken. Uavhengig av hva denne hunden har gjort mener Norsk Kennel Klub at dette er en helt uakseptabel løsning.

 

Hunden har vært på kennel siden den i september 2015 hoppet på en kvinne. Bob ble oppfattet som aggressiv, og ble plassert på kennel hvor han har sittet frem til i dag.

Slik lovverket er i dag har både hund og hundeeier svært dårlig rettsvern. Hvis påtalemyndigheten mener en hund er aggressiv eller ulovlig, er det opp til hundeieren å bevise at dette ikke stemmer. Som NKK har påpekt ved flere anledninger, også overfor politikere, strider dette mot vanlig rettspraksis, hvor bevisbyrden pålegges påtalemyndigheten. Dette legger altså en fullstendig urimelig byrde på hundeeierne, som i tillegg til saksomkostningene er ansvarlig for å betale alle kennelutgiftene.

NKK mener dette er nok et klart bevis på at hundeloven ikke fungerer som den skal, og at en revidering ikke kan komme raskt nok.

- At hundevelferden og hundeeieres rettssikkerhet settes på vent på denne måten er helt uakseptabelt. Det er hundeloven som legger føringene for hva som kan skje med hunder som Bob. NKK mener loven er utdatert, og vi har, sammen med Venstre, vært pådrivere for å få til en revidering av hundeloven, sier adm. dir. Trine Hage.

Revidering av lovverket

Samarbeidet endte med at Venstres stortingsrepresentant, Sveinung Rotevatn, fremmet et forslag til stortinget om revidering av hundeloven. Et av punktene som ble foreslått var at det skulle stilles krav om at alle hunder som tas i forvaring skal undersøkes av kompetente sakkyndige, og at kostnader forbundet med kennelopphold skal dekkes av det offentlige inntil hundeeier eventuelt er funnet skyldig i brudd på hundeloven.

I juni i år vedtok Stortinget at hundeloven skal vurderes på nytt, noe NKK mener er svært positivt.

– Det er et stort behov for å oppdatere loven, slik at reglene kan baseres mer på faglig kunnskap enn det som er tilfellet i dag. Vi har derfor stor tro på at et grundig arbeid med hundeloven vil føre til endringer, sier Hage.

Flere liknende saker

NKK kjenner til flere liknende eksempler hvor hunder blir sittende på kennel i lang tid på eiers regning, uten at eier vet om hunden noen gang kommer hjem igjen. Hunden Amy ble hentet på døren og satt på kennel på hemmelig sted, fordi politiet feilaktig trodde hun tilhørte en ulovlig rase. Amy satt i lang tid på kennelen mens eieren kjempet for å bevise at Amy tilhørte en lovlig rase. I denne situasjonen kontaktet heldigvis politiet NKK for bistand. NKK oppnevnte tre sakkyndige eksteriørdommere, som har den nødvendige kompetansen til å avklare spørsmålet om raseopphav. De kom frem til at Amy ikke tilhører en ulovlig rase, og hun kunne flytte hjem til eieren.

Også hunden Bamse ble satt på kennel på hemmelig sted mens saken pågikk. Bamse hadde i likhet med Bob hoppet opp på en person. Under saksprosessen satt Bamse i en lang periode på kennel, i en tilværelse langt unna det familiehunden var kjent med mens eierene kjempet for å bevise at hunden ikke var farlig. Bamse endte opp med å måtte omplasseres til en annen familie.

Disse sakene viser at det er viktig at presset på regjeringen opprettholdes slik at det ikke vil ta for lang tid å revurdere hundeloven.

Rotevatn har uttrykt at Venstre kommer til å følge opp evalueringen av hundeloven, noe NKK også kommer til å gjøre.

 

Våre samarbeidspartnere: