Hundefiendtlig vedtak

Publisert:
 

Oslo Høyre går inn for helårsbåndtvang i parker

På sitt årsmøte i helgen vedtok Oslo Høyre å innføre båndtvang i parkene året rundt. NKK er svært skuffet over vedtaket.

Oslo Høyre vedtok på sitt årsmøte i helgen å ha egne områder for lufting av hunder i de største parkene i Oslo. Carl Christian Blichs (H) fikk samtidig gjennomslag for sitt private forslag om å innføre båndtvang i byens parker året rundt, skriver Aftenposten.

NKK stiller seg ikke bak ønsket om helårsbåndtvang. Helårsbåndtvang er noe NKK er prinsipielt uenig i. Hunder trenger å kunne bevege seg fritt for å utøve naturlig atferd. NKK sendte derfor i dag brev til Oslo Høyre, hvor vi oppfordrer til å endre vedtaket.

- At ikke alle liker hunder er en realitet, men det at Oslo Høyre nå har fattet et vedtak som ensidig retter seg etter disse menneskenes behov og nekter hunder å gå løs i Oslo parker kan sette en svært uheldig presedens for resten av landet. Hundeloven skal beskytte dyreliv i den sårbare perioden i vår og sommerhalvåret, ikke mennesker som har en negativ holdning til hund. Dessuten pålegger loven å veie opp hensyn til hundens velferd mot et eventuelt forbud.

Hundeeiere er svært ofte flittige brukere av parker og friområder året rundt. NKK jobber med å bevisstgjøre alle hundeeiere til å bli ansvarlige samfunnsborgere, og er derfor imot enda flere restriksjoner som rammer den lovlydige og uproblematiske brorparten.

Den allerede eksisterende Hundeloven gir hjemmel for å slå ned på hunder som oppfører seg truende dersom det skulle være et problem. NKK ser derfor med stor bekymring på at hunders bevegelsesfrihet innskrenkes ytterligere i Oslo. Vi oppfordrer Oslo Høyre til å oppheve vedtaket, og heller se på hvordan tidligere forskrifter kan håndheves bedre, sier NKKs administrerende direktør Trine Hage.

 

Våre samarbeidspartnere: